Vores grønne omstilling

Under hensyntagen til klimaet, vandmiljøet, fossil reduktion og dansk landbrug

I Vestjyllands Andel lever vi efter vores mantra:
VSF - Vestjysk Sund Fornuft

VSF er grundprincipperne i alt, hvad vi foretager os. Det gælder således også inden for den grønne omstilling, hvor vi har ambitioner om at være en betydelig af løsningen.

Baggrunden for projekt Vores grønne omstilling skal bl.a. findes i de opstillede mål fra Dansk Protein Innovation:

 

”Op mod en tredjedel af Danmarks import af foderprotein er inden for en kortere årrække erstattet med foderprotein baseret på danske proteinkilder”

 

I løbet af de seneste år og måneder er adskillige samarbejder og projekter blevet etableret, som taler direkte ind i Vores grønne omstilling:

  • Første skridt blev taget i 2016 med etableringen af Danish Marine Protein, hvis hovedformål er at producere lokale og bæredygtige højkvalitetsproteiner til dansk landbrug. I første omgang i form af de såkaldte blå proteiner såsom søstjerner, afskær fra fisk, tang og rejeskaller.

 

  • Andet skridt blev taget med stiftelsen af Danish Bio Commodities (DBC), som er skabt i et samarbejde mellem Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering. DBC varetager salg af de grønne certifikater, som biogasanlæggene får tildelt på baggrund af gasproduktionen. Målet er at optimere værdien af de grønne certifikater og sikre, at biogasanlæggene fremadrettet opnår en bedre betaling for certifikaterne, end det har været tilfældet hidtil.

 

  • Tredje skridt blev taget med overtagelsen af aktiemajoriteten i Adival, der er ledende inden for recirkulation af restprodukter fra fødevareindustrien til foder eller biogas. Adival er med til at give restprodukter merværdi, hvilket taler direkte ind i vores VSF-mantra. Samtidig reducerer vi madspildet, hvilket taler direkte ind i den aktuelle klimadagsorden.

 

  • Fjerde skridt bliver taget i øjeblikket, hvor vi er i godt i gang med etableringen af Danmarks første gårdanlæg til bioraffinering af græs. Projektet er bl.a. blevet realiserbart takket være en bevilling på 14 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP. Vores mål med projektet er at gøre dansk produktion af græsprotein kommercielt gangbart, samtidig med at det bliver et reelt alternativ i vores kunder og medlemmers markplaner og foderplaner. Dermed vil dette arbejde bidrage til at øge dansk landbrugs bæredygtighed og sænke miljø- og klimaaftrykket.