Vores grønne omstilling

Under hensyntagen til klimaet, vandmiljøet, fossil reduktion og dansk landbrug

I Vestjyllands Andel lever vi efter vores mantra:
VSF - Vestjysk Sund Fornuft

VSF er grundprincipperne i alt, hvad vi foretager os. Det gælder således også inden for den grønne omstilling, hvor vi har ambitioner om at være en betydelig af løsningen.

Baggrunden for projekt Vores grønne omstilling skal bl.a. findes i de opstillede mål fra Dansk Protein Innovation:

 

”Op mod en tredjedel af Danmarks import af foderprotein er inden for en kortere årrække erstattet med foderprotein baseret på danske proteinkilder”

 

Vestjyllands Andel har etableret adskillige samarbejder og projekter, som taler direkte ind i den grønne omstilling. Læs mere om nogle af vores projekter via de forskellige links og hør direktør Steen Bitsch fortælle om Vores grønne omstilling i videoen nederst på siden.

Miljø- og klimaforhold
VA ser det som en kerneopgave at være medlemmerne behjælpelige med at kunne levere på
klimadagsordenen samt at sørge for, at landbruget godskrives økonomien herfor. Denne selvvalgte kerneopgave kan du læse mere om i vores Miljøpolitik.

Sammen med Jysk Energi og LEF har vi etableret selskaberne Danish Bio Commodities og DBC Invest. Danish Bio Commodities sælger grønne biogas-certifikater for danske biogasselskaber og sørger for, at indtjeningen tilfalder biogasselskaberne og dermed de danske landmænd. DBC Invest er et investeringsselskab, der finansierer nyetablerede biogasselskaber for at understøtte etableringen af biogasselskaber i Danmark og dermed udnyttelsen af biomasser fra landbruget.

Samtidig agter vi i VA at være vores kunder og andelshavere behjælpelige med at leve op til diverse klimakrav. Eksempelvis har Arla – med henblik på at reducere CO2-udledningen – udstukket seks klimaindsatsområder til deres andelshavere. Hvad enten det drejer sig om dyrevelfærd, foder, gødning, træer & planter, energi eller brændstof kan VA hjælpe med forbedringer ift. det såkaldte klimatjek af bedrifterne. Derudover er VA involveret i flere projekter, som har fokus på at reducere dansk landbrugs CO2 -udledning.

Indkøb af råvarer
VA arbejder kontinuerligt på at sikre, at råvareindkøb ikke kun vurderes ud fra økonomisk, men
også klimamæssig bæredygtighed. Vi anser det derfor som vigtigt, at vi i endnu højere grad bliver i stand til at forsyne vores kunder med lokalt producerede råvarer, hvilket underbygger VA’s indsatser på produktion af protein på basis af græs og maritime produkter.

VA har igennem brancheforeningen DAKOFO i mange år arbejdet med at sikre ansvarligt indkøb af soja. I 2013 indgik branchen aftale med landbruget om at indkøbe soja på basis af 6 indkøbskriterier. Siden har branchen deltaget aktivt i udviklingen af FEFAC’s (den europæiske brancheforening for grovvarevirksomheder) Soy Sourcing Guidelines (SSG), som blev lanceret i 2015. Med FEFAC’s 2025-erklæring understøtter VA en samlet EU-tilgang til styrket fokus på at source ansvarlig soja, og stiler mod et mål om 100 % FEFAC compliant soja senest i 2025. I praksis betyder det, at VA forpligter sig til gradvist, med 20 % årligt, at øge andelen af ansvarligt indkøbt soja under FEFAC’s SSG-kriterier frem mod 2025.