VA m.fl. bevilget 14 millioner kr. af GUDP til græsproteinprojekt

Vestjyllands Andel, Ausumgaard, SEGES og R&D Engineering & Automation er gået sammen om at etablere Danmarks første gårdanlæg til bioraffinering af græs. Finansieringen af anlægget bliver bl.a. hjulpet på vej af GUDP, som har bevilget 14 millioner kr. til projektet.

I løbet af 2020 bliver der skrevet historie på Ausumgaard syd for Struer. Her vil Danmarks første gårdanlæg til bioraffinering af græs således blive opført under projektnavnet TailorGrass.

Bag projektet står Vestjyllands Andel, Ausumgaard, SEGES og R&D Engineering & Automation, som sammen har til hensigt at udvikle et lokalt danskproduceret alternativ til importeret sojaprotein og dermed bidrage til et mere miljø- og klimavenligt landbrug.

De fire parter har netop fået tilsagn om en bevilling på 14 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP. Midlerne er bevilget fra en særlig pulje til grøn bioraffinering, og at valget er faldet på netop TailorGrass glæder de sig over i Vestjyllands Andel.

- Vi er naturligvis stolte af, at GUDP har bevilget støtte til vores fælles projekt. Udviklingen af lokalt produceret protein prioriteres højt i Vestjyllands Andel, og vi har allerede taget ét skridt i den rigtige retning med etableringen af Danish Marine Protein. Med projektet på Ausumgaard tager vi et endnu større skridt, og det er således også i fuld overensstemmelse med vores generelle bæredygtighedsstrategi, fastslår Steen Bitsch, direktør i Vestjyllands Andel.

Det vestjyske grovvareselskab vil i forbindelse med projektet stå for bl.a. forarbejdningen af det raffinerede græs til et håndterbart foderprodukt til grise. Og ambitionerne er ikke til at tage fejl af.

- Med først de blå proteiner i form af bl.a. søstjerner og muslinger samt nu et grønt protein i form af græs står vi med nogle højværdiprodukter, som rammer lige ind i den aktuelle bæredygtighedsdagsorden. Sammen med vores medlemmer og dansk landbrug i almindelighed har vi en klokkeklar ambition om at nedbringe mængden af importeret soja, og får det her projekt først luft under vingerne, ser vi et stort udviklingspotentiale, lyder det fra Steen Bitsch.

Vilde perspektiver for dansk landbrug

En af fordelene ved at etablere bioraffinaderiet på Ausumgaard syd for Struer er, at den traditionsrige herregård råder over sit eget biogasanlæg, som i forvejen anvender græs til energiproduktion. Sekundære produkter fra bioraffineringen vil på den korte bane således kunne bruges i biogasanlægget, og på den lange bane vil der samtidig være mulighed for, at øvrige synergier bliver skabt.

- Vi er meget begejstrede for at være med i det her projekt, som kan være med til at skabe nogle vilde perspektiver for dansk landbrug. Lykkes det at gøre produktionen kommercielt gangbar kan vi pludselig begynde at certificere fødevarer helt anderledes og bæredygtigt, og samtidig vil vi kunne udnytte de materialestrømme, der går ud fra anlægget, forudser Ausumgaard-ejer Kristian Karlshøj og uddyber:

- I projektforløbet vil vi komme til at eksperimentere med forskellige muligheder, så vi finder og udvikler de mest effektive løsninger. Samtidig har vi ambitioner om at gøre det simpelt og attraktivt for andre interessenter at etablere et gårdanlæg, så vi får det ud i hænderne på de landmænd og maskinstationer, som ligeledes kan se perspektiverne i det. Netop ved at det foregår ude på gårdene er logistiksetuppet så optimalt som muligt, og derved holder vi det hele tæt på dansk landbrug, påpeger Kristian Karlshøj.

Det nye vindmølleeventyr

Bag det tekniske udviklingsarbejde samt projektledelsen af TailorGrass står den internationale ingeniørvirksomhed R&D Engineering & Automation. Også de har høje forventninger til projektet.

- Vi tror på, at det her projekt kan blive det nye vindmølleeventyr. Med produktionen af græsprotein har vi ambitioner om at øge værdikæden for den enkelte landmand, som både får mulighed for at skabe en grønnere og mere bæredygtig profil og samtidig sikre en økonomisk gevinst, siger projektchef Daniel Schou Jensen, R&D Engineering & Automation.

Han påpeger i samme forbindelse, at anlægget på Ausumgaard forhåbentlig og formentlig vil inspirere andre landbrug og investorer til at etablere et bioraffineringsanlæg.

- Vi har en forventning om, at der er i løbet af de næste 2-3 år vil blive etableret endnu flere anlæg. Vi har allerede fået henvendelser fra landmænd og biogasanlæg, som er interesseret i at vide mere om projektet. Så der ingen tvivl om, at efterspørgslen er der, lyder det fra Daniel Schou Jensen.

Græsprotein som et reelt alternativ

Et af målene med græsproteinprojektet er at komme på markedet med et foderprodukt, som gør det mere rentabelt og dermed attraktivt for både planteavls- og svinebedrifter at omlægge kornmarker til græs. Til gavn for klima og miljø.

Netop den økonomiske faktor er af stor betydning, hvis projektet skal blive en succes, lyder vurderingen.

- Dette projekt, som Vestjyllands Andel og Ausumgaard står bag, er helt essentielt for at få etablereret en betydelig produktion af græsprotein i Danmark. Hvis vi skal lykkes med en bred, kommerciel produktion er det en forudsætning, at det er kommercielt levedygtigt – både for de landmænd, der skal dyrke græsset, for de virksomheder, der skal forarbejde det til proteinfoder og for de husdyrproducenter, der skal fodre med det i fremtiden, siger bioøkonomichef i landbrugets videns- og innovationshus SEGES, Lars Villadsgaard Toft, og tilføjer:

- Derfor er det helt fantastisk, at vi har virksomheder som Ausumgaard og Vestjyllands Andel, der kan se et markedspotentiale og derfor supplerer de offentlige udviklingsmidler med egen risikovillig kapital. Om tre år står vi forhåbentlig med et skræddersyet koncept, som kan bringes bredt ud, så vi får gjort dansk produktion af græsprotein til et reelt alternativ i landmandens markplaner og foderplaner. Dermed vil dette arbejde bidrage til at øge dansk landbrugs bæredygtighed og sænke miljø- og klimaaftrykket, lyder det afslutningsvis fra Lars Villadsgaard Toft.