Vores innovation

Når vi siger praktisk innovation, så mener vi praktisk på den helt gode, gammeldags måde. Vores erfaring og holdning er, at man sagtens kan være førende inden for innovation uden at fortabe sig i store interne laboratorie- og testfaciliteter. Vi udvikler sammen med vores medlemmer, landbruget, de etablerede forskere og producenterne. Det mener vi er de bedste miljøer for praktisk innovation. Vi vil samtidig gerne vise vores medlemmer, at vi har det faglige mod til at inddrage dem.

Fornemmer vi et behov for nye faciliteter - for eksempel en proteinmelsfabrik - så bygger vi den. Ligeledes har vi etableret en forsøgsstald, hvor vi under produktionsforhold har skabt et testmiljø, som skal gøre os klogere på fremtidens foder til grise. Endnu engang i samarbejde med vores medlemmer. For i Vestjyllands Andel er vi sammen om praktisk innovation.