Danish Marine Protein

Danish Marine Protein er hjemmehørende i erhvervsparken Greenlab i Spøttrup, nordvest for Skive, og er en del af fabriksstrukturen i Vestjyllands Andel.

Hovedformålet med Danish Marine Protein er at producere lokale og bæredygtige højkvalitetsproteiner til dansk landbrug. I første omgang i form af søstjerneproteinpulver, som udvindes af søstjerner fra Limfjorden.

Sidenhen er nye proteinprodukter kommet til i form af afskær fra fisk samt tang, rejeskaller og græs. Disse skal være med til at danne en fleksibel produktportefølje, således fabrikkens produktionskapacitet udnyttes bedst muligt.

Med investeringen i Danish Marine Protein ønsker Vestjyllands Andel bl.a. at tage et medansvar ift. følgende målsætning fra Dansk Protein Innovation:

”Op mod en tredjedel af Danmarks import af foderprotein er inden for en kortere årrække erstattet med foderprotein baseret på danske proteinkilder”

I Danish Marine Protein arbejdes der udelukkende med råvarer, som er hentet i nærområdet. Hvad angår udvindingen af søstjerneprotein afhjælper vi samtidig et problem for muslingefiskeriet, som oplever, at søstjernerne spiser betydelige mængder muslinger. Det betyder endvidere et sundere havmiljø, da muslingerne er med til at "rense" vandet.

Danish Marine Proteins fabrik i GreenLab stod klar i marts 2019, hvor 250 gæster var med til indvielsen.

Kontakt fabrikschef i Danish Marine Protein, Poul Erik Vestergård Andersen, på tlf. 2132 8424 eller mail pea@vja.dk.