Generelle handelsbetingelser

Ved ethvert køb og/eller salg benytter VA DAKOFO’s Købsbetingelser og/eller Salgs- og leveringsbetingelser.

VA skal dog gøre opmærksom på, at VA forinden udbetaling af andelskapitalen m.v. samt evt. tilgodehavender, som medlemmet måtte have og/eller få mod VA, jf. VA’s vedtægter, så er VA altid berettiget til at modregne ethvert krav samt tilgodehavender, som VA har eller måtte få mod medlemmet.

Såfremt medlemmet standser sine betalinger, indledes forhandlinger om tvangsakkord, der indgives konkursbegæring mod ham, hans bo tages under behandling, som ikke gældsvedgåelsesbo el. lign. er VA berettiget til at betragte ethvert salg og/eller købekontrakt med medlemmet som ophørt med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel.

VA er berettiget til ved opgørelsen af kravet mod medlemmet at medtage ethvert tab, som VA lider eller måtte lide som følge af, at medlemmet ikke er i stand til at opfylde sine kontraktsforpligtelser.

For kunder, som ikke er medlemmer, er VA berettiget til at modregne en kundes eventuelle tilgodehavende hos VA i VA’s tilgodehavende hos kunden.

Vestjyllands Andel kan i forbindelse med levering af varer direkte fra vores leverandører videregive nødvendige personlige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer osv. Du kan ved henvendelse til os til enhver tid få oplyst, om dine oplysninger er videregivet, og i så fald hvilke samt til hvem.

Læs mere om DAKOFOs handelsbetingelser
Læs Vestjyllands Andels Høstinformation 2023