Generelle handelsbetingelser

Ved ethvert køb og/eller salg benytter VA DAKOFO’s Købsbetingelser og/eller Salgs- og leveringsbetingelser.

VA skal dog gøre opmærksom på, at VA forinden udbetaling af andelskapitalen m.v. samt evt. tilgodehavender, som medlemmet måtte have og/eller få mod VA, jf. VA’s vedtægter, så er VA altid berettiget til at modregne ethvert krav samt tilgodehavender, som VA har eller måtte få mod medlemmet.

Såfremt medlemmet standser sine betalinger, indledes forhandlinger om tvangsakkord, der indgives konkursbegæring mod ham, hans bo tages under behandling, som ikke gældsvedgåelsesbo el. lign. er VA berettiget til at betragte ethvert salg og/eller købekontrakt med medlemmet som ophørt med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel.

VA er berettiget til ved opgørelsen af kravet mod medlemmet at medtage ethvert tab, som VA lider eller måtte lide som følge af, at medlemmet ikke er i stand til at opfylde sine kontraktsforpligtelser.

Læs mere om DAKOFOs handelsbetingelser