Grøn bioraffinering

Projektmodning af fremtidens anlæg

I 2020 var Vestjyllands Andel en væsentlig bidragsyder til etableringen af Danmarks første gårdanlæg til bioraffinering af græs på Ausumgaard. Et GUDP-støttet projekt, der er med til at styrke dansk produktion af planteprotein som alternativ til importeret soja og fremmer en miljø- og klimavenlig omlægning af kornmarker til græs.

Derudover deltager Vestjyllands Andel - med støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne - i yderligere fem modningsprojekter for grøn bioraffinering. Formålet er at udvikle bioraffinering i forskellige konstellationer og vurdere hvert enkelt projekts bidrag til den grønne omstilling. Samtidig fokuseres der løbende på budgetter for derudfra at kunne konkludere, hvorvidt der er basis for etablering af et anlæg eller ej.

De fem modningsprojekter er:

  • Bioraffinering Vestjysk Biogas
  • Green Protein Sindal
  • Bioraffinering foder GreenLab Skive
  • Grøn Bioraffinering Kerteminde
  • Fionia Green Bio-Refinement

Ovenstående er projektmodningsprojekter, der skal afklare mulighederne for at etablere et grønt bioraffinaderi til fremstilling af græsprotein til foder.

Læs mere om ordningen her: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da