Salgs- og leveringsbetingelser

PRIS: Alle priser er i danske kroner og excl. moms. Parterne må løbende acceptere prisændringer som følge af: Indførelse/ændring af skatter, toldsatser, afgifter eller andre udgifter til det offentlige.

LEVERING: Der tages forbehold for force majeure. Aftalen dækker kun den aftalte mængde. I øvrigt er salget foretaget i.h.t. sælgers gældende generelle handelsbetingelser, jf. www.vja.dk. Denne aftale kan ikke overdrages til tredjemand.

Ved aftaleperiodens udløb gælder følgende: Er restkvantum større end 20% af tegnet kvantum, kan sælger vælge at annullere restkvantum, eller forlænge aftaleperioden med 2 måneder. I de 2 måneders forlængelse tillægges kr. 3,00 pr. 100 kg pr. måned. Herefter kan eventuelt restkvantum annulleres eller difference afregnes. 

Er restkvantum mindre end 20% af tegnet kvantum, og der er tegnet ny aftale på tilsvarende vare, da forlænges aftaleperioden med 2 måneder, hvorefter eventuelt restkvantum annulleres eller difference afregnes. I de 2 måneders forlængelse tillægges kr. 3,00 pr. 100 kg. pr. måned.

Ved salgsaftaler på gødning kan sælger ved aftaleperiodens udløb til enhver tid annullere aftalen eller forlænge aftaleperioden med 2 måneder og tilføje et pristillæg pr. 100 kg. i sælgers valg.

Salgsaftalen kræver ikke underskrift, idet salgsaftalen er indgået i henhold til VJA's kutyme, og dermed er salgsaftalen en bekræftelse på den allerede mellem køber og sælger indgåede mundtlige aftale. Såfremt du/I ikke måtte være enige i salgsaftalens indhold, skal du/I straks skriftligt fremsætte indsigelser over for VJA på vja@vja.dk