Vestjyllands Andel bevilget 4 millioner kr. af GUDP til efterafgrøde-/biogasprojekt

Vestjyllands Andel er blandt de 13 hovedansøgere, hvis projekter står til at modtage et millionbeløb fra erhvervsstøtteordningen GUDP, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Landbrugsstyrelsen. Det glæder bl.a. grovvareselskabets direktør, Steen Bitsch, som ser store perspektiver for projektet.

Torsdag eftermiddag kunne bestyrelsen for Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram løfte sløret for, hvilke projekter der skal have projekttilskud fra årets anden ansøgningsrunde. Blandt de 13 projekter, der nu kan påbegynde endnu et bidrag til den grønne omstilling af fødevaresektoren, er Vestjyllands Andel.

Grovvareselskabet har tidligere modtaget GUDP-midler via græsproteinprojektet TailorGrass, som tilbage i 2020 blev etableret i samarbejde med Ausumgaard, Seges og R&D Engineering & Automation. Derfor glæder direktør Steen Bitsch sig over, at GUDP-bestyrelsen endnu engang bakker op om et af Vestjyllands Andels grønne indsatsområder.

- For det første glæder jeg mig over, at vores projekt er blevet tilgodeset af GUDP-bestyrelsen. Det bekræfter os endnu engang i den innovationskraft og vilje til at bidrage til den grønne omstilling, som hersker på tværs af landbrugs- og energisektoren, påpeger Steen Bitsch og tilføjer:

- Derudover glæder vi os naturligvis til at sætte skub i projektet, som forhåbentlig kan være en fremtidig rettesnor for, hvordan vi i landbruget sikrer maksimal kvælstofoptagelse via efterafgrøder med tilhørende synergier til biogasindustrien.

Udover at finde frem til de bedste artsblandinger, der både tilgodeser kvælstofoptagelse og samtidig giver en maksimal mængde bladmasse til anvendelse i biogasproduktion, vil projektdeltagerne også undersøge nye muligheder for høst af efterafgrøderne. Samt hvorvidt man ved at fjerne den førnævnte bladmasse kan reducere lattergasemissionen fra marken.

- Efterafgrøden har i flere sammenhænge været udskældt. Med dette projekt kan vi forhåbentlig være med til at sætte fokus på dens kvaliteter og bidrage til at sikre den nødvendige forsyning af mad og energi, som nu engang er landbrugets samfundsopgave, slutter Steen Bitsch.

Fakta:
Projektet vil udvide formålet med efterafgrøder til også at udgøre en ressource i biogasproduktionen. I Danmark anvendes efterafgrøder i landbruget med det formål at opsamle tilbageværende kvælstof i dyrkningsjorden efter høst af den primære afgrøde. Projektet vil indsamle og opdatere viden om forskellige plantearter, sorter og dyrkningsstrategiers potentiale for at opsamle maksimal kvælstofmængde, samtidig med at man anvender afgrøden som ressource i biogasproduktion.

Forventet tilsagn: 3.893.048 kroner
Hovedansøger: Vestjyllands Andel
Øvrige projektdeltagere: CNH International Danmark, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut

Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.