KVÆGGRUPPEN siger det lige ud:

"DU FÅR HELT KLAR BESKED OM, HVAD DER SKAL TIL"

Hos Vestjyllands Andel får du klare svar. Det gør du, fordi det er vigtigt at få konkrete svar på, hvordan du opnår en stabil produktion og merværdi, med det helt rigtige foder til dine køer og kalve.

Vejen fra tanke til handling er ikke lang. Der arbejdes konsekvent og målrettet hele vejen fra produktion af kvalitetsfoder i marken til levering på mejeri eller slagteri.

Du kan mærke det gode samarbejde med konsulenterne fra Vestjyllands Andel. Og du kan mærke, at det gode samarbejde bygger på åbenhed og tillid.

"Kvalitet er, når de gode råd og foderet virker"

Hos Vestjyllands Andel møder du fagfolk med vigtig viden og solid erfaring. Du møder mennesker, der arbejder med engagement, og som forstår dine udfordringer. Medarbejderne kender processerne, forstår dine målsætninger og indfrier forventningerne til kvalificeret sparring og den rigtige løsning.

Vestjyllands Andel leverer størst mulig værditilvækst i din kvægbesætning. Det gøres ved at opnå lønsomhed og gode resultater i stalden og på marken.

Når du har spørgsmål til "Kvæggruppen", får du de gode svar her:

1

Niels Chr. Jepsen
Produktkonsulent

Direkte: 9974 6467
Mobil: 2338 9134
E-mail: ncj@vja.dk

2

Ole Jespersen
Produktkonsulent

Direkte: 9974 6478
Mobil: 2393 6444
E-mail: olj@vja.dk

3

Niels Blommegård
Produktchef

Direkte: 9974 6463
Mobil: 2022 1083
E-mail: nib@vja.dk

4

Michael Pedersen
Produktkonsulent

Direkte: 9974 6456
Mobil: 2331 1787
E-mail: mip@vja.dk

5

Carsten Holmgaard
Produktkonsulent

Mobil: 2491 4581
E-mail: cah@vja.dk

6

Peter Grøn
Produktkonsulent

Direkte: 9974 6473
Mobil: 2147 6516
E-mail: peg@vja.dk

7

Jens Elkjær Lund
Salgsleder

Direkte: 9974 6454
Mobil: 2338 9135
E-mail: jel@vja.dk

8

Jesper Bilberg
Salgschef

Direkte: 9974 6455
Mobil: 2338 9133
E-mail: jeb@vja.dk

9

Hans Lund
Produktkonsulent

Direkte: 4422 1459
Mobil: 2911 8960
E-mail: hkl@vja.dk

10

Erik Kjærsgaard
Produktkonsulent

Direkte: 9974 6484
Mobil: 2887 0993
E-mail: erk@vja.dk

11

Preben Tang
Produktkonsulent

Direkte: 9974 6497
Mobil: 2890 6447
E-mail: pta@vja.dk

 
 
 
 
 

Følg os på de sociale medier