VA-praktikant: Den praktiske innovation virker

Vestjyllands Andel har i otte uger haft fornøjelsen af Jakob Jonsson, der studerer Agro Business Management på Erhvervsakademi Aarhus. Jakob færdiggør sin uddannelse til sommer efter to års studier og har i den forbindelse haft muligheden for at dykke ned i Vestjyllands Andels forretningsområder i sin praktikperiode.

- Jeg er virkelig kommet hele vejen rundt i virksomheden og har været med på alt fra kundebesøg og markvandringer til fabriksbesøg og besøg på nogle af vores biogasanlæg. Jeg er blevet taget godt imod af en masse søde mennesker og har haft mulighed for at møde en masse dygtige landmænd, når jeg har været ude hos VA’s kunder. Det har været en sand fornøjelse, fortæller Jakob Jonsson og fortsætter:

- For mig var biogasbranchen ukendt, så det har været interessant og meget givende at komme ind bagved i maskinrummet og blive klogere på, hvad der kan blive det næste store forretningsområde i landbruget. Det har virkelig givet nogle ”aha-oplevelser”, fortæller han.

Sammen om praktisk innovation – også i praksis
Inden praktikopholdet begyndte, havde Jakob Jonsson allerede gjort sig en del tanker om Vestjyllands Andel. Blandt andet var han spændt på, om VA’s slogan ”sammen om praktisk innovation” rent faktisk blev efterlevet rundt omkring i organisationen.

- Og der må jeg bare sige, at jeg har fået syn for sagen. Den praktiske innovation virker. Jeg var spændt på, om det innovative mindset med at eksperimentere og afprøve nye ting nu også var derude på fabrikkerne, og det blev bare klart for mig, at det gennemsyrer hele organisationen. Det så jeg allerede ved mit første besøg på en af foderfabrikkerne, fortæller Jakob Jonsson og fortsætter:

- Jeg blev også meget overrasket over, hvor meget rådgivning VA faktisk leverer. Det er helt tydeligt, at det bærende element i VA er samarbejdet med kunderne – og det er en spændende tilgang til tingene, konstaterer han.

Et nyt syn på grovvarebranchen
Som afslutning på uddannelsen skriver Jakob Jonsson på sin hovedopgave, hvor Vestjyllands Andel og Danish Bio Commodities, som VA er medejere af, danner grundlaget. Opgaven drejer sig om markedet for biogent CO2 og kigger på de forretningsmæssige muligheder heri. Data og beregninger er baseret på tal fra VA og DBC, og praktikopholdet har derfor været yderst givende:

- Hvis jeg skulle i praktik igen, så ville jeg ikke tøve med at gøre det hos VA og DBC, fastslår Jakob Jonsson og fortsætter:

- Jeg er blevet meget klogere på både biogasbranchen men også på grovvarebranchen. Inden praktikperioden hos VA troede jeg ikke, at grovvarebranchen var noget for mig. Men det må jeg bare sige, at min praktikperiode har ændret på, fortæller han.

Praktikopholdet hos Vestjyllands Andel har da også båret frugt rent jobmæssigt for Jakob Jonsson. Fremover vil han nemlig være at finde i Vestjyllands Andels grisefaglige gruppe i en rolle som produktkonsulent i optimeringen.