Vestjyllands Andel ser stort potentiale i Grainit

Vestjyllands Andel har købt sig ind i iværksættervirksomheden Grainit, der er et digitalt landbrugssystem. Begge parter vurderer, at det styrkede samarbejde giver grobund for en markant skalering i de kommende år.

Et stort antal danske landmænd har efterhånden fået øjnene op for iværksættervirksomheden Grainit. I forbindelse med dette års høst blev omkring 600.000 tons afgrøder således lagerstyret via Grainit, som siden etableringen i 2016 har været i konstant udvikling.

Denne udvikling har bl.a. været hjulpet på vej af videndeling med Vestjyllands Andel, som med sit opkøb i netop Grainit lægger yderligere et lag på det tætte samarbejde.

- Vi ser et stort potentiale i Grainit, som også rækker ud over Danmarks grænser. Dét potentiale vil vi gerne være med til at udfolde i Vestjyllands Andel, og i kraft af kapital og høst af synergieffekter har vi mulighed for at skubbe yderligere til den positive udvikling i Grainit, fastslår Steen Bitsch, direktør i Vestjyllands Andel.

Han bakkes op af Ivan Baadsgaard, direktør i Grainit, der hilser den nye medejer velkommen.

- Det er super spændende at få en innovativ og visionær partner i ejerkredsen bag Grainit – i kombination med en stærk faglighed. På rejsen med at finde investorer, der kan hjælpe Grainit videre, har netop fagligheden været en af de ultimative egenskaber, vi har søgt efter. Det har vi fundet hos Vestjyllands Andel. Og deres engagement i vedvarende energi passer også rigtigt godt ind i vores fokus på biogas, siger Ivan Baadsgaard.


Undgår unødige omkostninger


Grainit er opstået på baggrund af den moderne landmands stadigt stigende behov for at kunne holde styr på korn og afgrøder, når det har forladt marken. Derfor er Grainit også hurtigt blevet en del af hverdagen hos nogle af kunderne hos Vestjyllands Andel.

- Flere af vores kunder har været med i testfasen, og konklusionen er, at det giver dem et nødvendigt overblik over deres lagerbeholdning. På den måde sikrer vi en stabil logistik, og kunden undgår unødige omkostninger, som f.eks. en silo der pludselig er tom, lyder det fra Steen Bitsch.

Han fortæller samtidig, at medejerskabet i Grainit stemmer godt overens med Vestjyllands Andel generelle strategi om at levere værdiskabende digitale løsninger til nutidens og fremtidens landbrug.

- Vi er i øjeblikket i gang med en større implementering af et nyt ERP-system, som kommer til at give et hav af muligheder for at gøre hverdagen lettere og digitalt smart – såvel for os som for vores kunder. Det samme er tilfældet med Grainit, som går direkte ind og løser en aktuel problematik på nutidens bedrifter, som kun bliver mere komplekse i fremtiden, påpeger Steen Bitsch.

Netop pga. udviklingen i bedrifterne ser Vestjyllands Andel et stort udviklingspotentiale i Grainit – såvel nationalt som internationalt. Et potentiale, som iværksættervirksomhedens direktør tror på bliver indfriet.

- Jeg er overbevist om, at vi sammen med Vestjyllands Andel kan komme endnu længere med Grainit og få indfriet nogle af vores visioner og ambitioner. Et stærkt engagement på vores hjemmemarked Danmark giver gode forudsætninger for at komme videre ud i verden. Dette bliver også styrket af Vestjyllands Andels nye medlem i vores bestyrelse, slutter Ivan Baadsgaard med henvisning til at Jeppe Tokkesdal, CPO Risk Management i Vestjyllands Andel, er blevet en del af Grainits bestyrelse.