Vestjyllands Andel overtager aktiemajoriteten i DanVit

Vestjyllands Andel overtager 51% af aktierne i mineralvirksomheden DanVit. Investeringen er i fuld overensstemmelse med Vestjyllands Andels ambitioner om at sikre fortsat udvikling i kerneforretningen.

Siden etableringen i 2010 har DanVit, der beskæftiger sig med rådgivning og salg af foderløsninger til grise, skabt sig et velrennomeret navn rundt omkring på de danske staldgange.

DanVits flotte udvikling er også blevet bemærket hos Vestjyllands Andel. Her kan CEO Steen Bitsch med tilfredshed konstatere, at de to parter er blevet enige om et fremtidigt samarbejde.  

- Investeringen i DanVit stemmer godt overens med Vestjyllands Andels strategi om at skabe solid udvikling i kerneforretningen – til gavn for vores mange trofaste medlemmer. Samtidig kan det ses som et led i den igangværende konsolidering i grovvarebranchen, påpeger CEO Steen Bitsch og fortsætter:

- Generelt passer DanVit godt ind i vores nuværende struktur, hvor der er basis for at sikre en lang række synergier til bl.a. vores mineralfabrik i Hee. Hermed har vi muligheden for i endnu højere grad at udnytte vores produktionskapacitet, mens DanVits kunder får adgang til et større produktsortiment. Med 51% af aktierne sikrer vi desuden, at DanVit bevarer sin selvstændighed og sin brandværdi, som vi ser frem til at videreudvikle i fællesskab.

Et perfekt match
Steen Bitsch glæder sig desuden over, at der kan drages flere paralleller imellem Vestjyllands Andel og DanVit hvad angår værdisæt og filosofi. Det samme bemærker Bjørn Asmussen, der er administrerende direktør i DanVit.

- Vi har en klar opfattelse af, at Vestjyllands Andel besidder det samme DNA som DanVit. Derfor var tanken om ejerskab ikke fjern for os, og vi betragter det nærmest som et perfekt match. Begge virksomheder har fokus på høj faglighed samt kvalitet i foder, rådgivning og service – helt ud på staldgangen. Derfor bliver vores samlede rådgivningspakke væsentligt styrket af dette samarbejde, lyder det fra Bjørn Asmussen.

Udover at sikre fælles værdiskabelse på staldgangen hæfter Bjørn Asmussen sig bl.a. ved, at DanVit fremadrettet får langt større indkøbsmuligheder.

- I Vestjyllands Andel får vi en stærk partner, som giver direkte adgang til en moderniseret fabrik og ikke mindst indkøbsvolumen, der styrker vores konkurrenceevne. Derudover giver øget kapital mulighed for at efterleve de innovative krav, som moderne landbrug stiller. Samt udleve de vækstplaner, der måtte komme, påpeger Bjørn Asmussen og uddyber:  

- Grøn omstilling og digitalisering er to væsentlige fokusområder, som de fleste ansvarlige virksomheder har på dagsordenen. Vestjyllands Andel har været dygtige og fremsynede på begge parametre, og DanVit tager som en del af VA-koncernen et ”kvantespring” på områderne. Slutteligt ser vi selvfølgelig også opkøbet i DanVit som en blåstempling af vores virksomhed, og det arbejde der ligger forud.

DanVit beskæftiger i alt 12 medarbejdere og har hovedadresse i Tilst vest for Aarhus.