Vestjyllands Andel opruster: Ansætter AgroLand-direktør og ny produktkonsulent

Vestjyllands Andel styrker salgsorganisationen med ansættelsen af Lars Broe og Jacob Sand Nicolaisen. Med førstnævntes tiltrædelse som direktør i AgroLand vil der bl.a. komme endnu større fokus på salg af hestefoder via grovvareselskabets specialbutikker.

Vestjyllands Andels specialbutikker, som går under navnet AgroLand, har oplevet solid fremgang i det forgangne år, hvor efterspørgslen efter bl.a. kæledyrsfoder og -artikler er steget markant.

Denne fremgang har Vestjyllands Andel store ambitioner om at udbygge. Derfor har grovvareselskabet pr. 1. oktober 2021 ansat Lars Broe som direktør i AgroLand.

- Med ansættelsen af Lars Broe lægger vi yderligere lag på udviklingen af AgroLand, som efterhånden har opbygget et godt brand inden for kæledyrs- og hobbysegmentet. Fremadrettet ønsker vi i endnu højere grad at udnytte synergierne imellem grovvarevirksomheden og butikskonceptet, hvilket bl.a. skal være med til at sikre større salg af det kvalitetshestefoder, som bliver produceret på vores egne fabrikker, lyder det fra Steen Bitsch, direktør i Vestjyllands Andel.

Lars Broe kommer fra en stilling som lokationschef i DLG med ansvar for kundeportal og onlineshop. Hos Vestjyllands Andel får han det overordnede ledelses- og udviklingsansvar for VA AgroLand og VA Energi, herunder også for forretningsområdet hestefoder. Samtidig indtræder han i Vestjyllands Andels styregruppe.

- Jeg ser enormt meget frem til at bygge videre på det stærke fundament, som er skabt i AgroLand. Vi skal fortsat holde fokus på nærmiljøet og den gode service, Agroland er garant for, hvor vi har de varer og det sortiment, som kunderne efterspørger. Samtidig skal vi videreudvikle på vores webshop, så vi holder os attraktive for både nutidens og fremtidens forbrugere, siger AgroLand-direktør Lars Broe.

Størstedelen af AgroLands fysiske butikker er placeret i forlængelse af Vestjyllands Andels grovvareafdelinger, hvilket giver besøg af både privat- og erhvervskunder. Og netop den naturlige relation imellem grovvareproduktionen og butikkerne bliver et af Lars Broes fokuspunkter fremadrettet.

- Mange af de råvarer og produkter, som Vestjyllands Andel bruger i handlen med landmanden, kan også videreføres til Agroland, således vi udnytter potentialet maksimalt. I samme forbindelse skal vi have kigget nærmere på, om vi i endnu højere grad kan producere nogle af vores salgsvarer inhouse, slutter Lars Broe.

AgroLands fysiske butikker er placeret i Snejbjerg, Tvis, Grønhøj, Næsbjerg, Vamdrup og Brande.

Ny produktkonsulent
Vestjyllands Andel har desuden ansat Jacob Sand Nicolaisen som produktkonsulent i grovvareselskabets ”Grønne Gruppe”, hvor han får kundesalg- og rådgivning inden for planteavl som sine primære ansvarsområder.

Jacob Sand Nicolaisen er uddannet landmand og Agro Business Manager. Han har derfor både den teoretiske og praktiske tilgang til moderne landbrug, hvilket vil komme Vestjyllands Andels medlemmer til gode.

De seneste fem år har Jacob arbejdet som produktkoordinator ved Danespo i Give, hvor han har haft fokus på introduktion af kartoffelsorter i hele verden samt salg i Nordeuropa. Jacob har således også fingeren på pulsen ift. dyrkning af spise- og læggekartofler i såvel Danmark som udlandet, hvilket han vil kunne udnytte i sin nye stilling hos Vestjyllands Andel.