Vestjyllands Andel m.fl. bliver medejere af Sindal Biogas

DBC Invest, som Vestjyllands Andel er en del af, køber en betydelig ejerandel i Sindal Biogas i Nordjylland. Dermed kan det kapitalstærke selskab glæde sig over, at endnu et flag er sat i biogas-landkortet.

I forrige uge kunne Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering, som tilsammen udgør Danish Bio Commodities og herunder DBC Invest, berette om selskabets første investering i Grauballegaard Biogas.

Nu er de tre partnere klar med endnu en nyhed. DBC Invest køber således en betydelig ejerandel i Sindal Biogas, der blev etableret i 2017 og efterfølgende har foretaget større udvidelser, som afsluttes i løbet af 2020. DBC Invest forventer, at nuværende og fremtidige investeringer i anlægget vil runde et trecifret millionbeløb.

- Vi har høje forventninger til det kommende samarbejde med Sindal Biogas, der er en spændende spiller på den danske biogasscene. Med den igangværende udvidelse bringes den årlige biogaskapacitet op på ca. 20 mio. m3, hvilket kun er med til at styrke det store udviklingspotentiale, som Sindal Biogas besidder. Dén udvikling glæder vi os meget til at være en del af, lyder det fra Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest.

Sindal Biogas er i dag en del af landbrugskoncernen Kirketerp Agro, der ejes af Karen Kirketerp og Morten Glenthøj. Kirketerp Agro har i længere tid afsøgt mulighederne for et partnerskab, og da DBC Invest viste interesse herfor, blev der hurtigt fundet fælles fodslag.

- DBC har en ambitiøs og professionel tilgang til de muligheder og udviklingspotentialer, som biogasbranchen oplever i øjebliket. Samtidig har selskabet en stærk forankring i landbruget og andelstanken. De forstår vigtigheden af, at landbruget er medbestemmende og medejende af denne udvikling. Dette har været udslagsgivende for os ift. at vælge DBC som partner i branchen, lyder det fra Morten Glenthøj, medejer af Kirketerp Agro, som samtidig fortæller om nogle af målsætningerne.

- Vi tror på, at partnerskabet vil give en merværdi på den korte bane, hvor vi sammen hurtigere kan nå vores mål. På den lange bane mener vi, det er en fordel med en stærk partner med stor indsigt i branchen. Dette specielt når nye teknologier såsom græsprotein og Power2X skal rulles ud.

Store synergimuligheder

Netop ovennævnte teknologier er blandt fokuspunkterne hos henholdsvis Vestjyllands Andel og Jysk Energi. De to andelsselskaber ser da også gode udviklingsmuligheder i samarbejdet med Sindal Biogas.

- Investeringen i Sindal Biogas skaber grobund for nogle spændende synergier, som skal være med til at bidrage yderligere til landbrugets grønne omstilling. Bl.a. giver den kommende kapacitetsudvidelse gode muligheder for at etablere et anlæg til forarbejdning af græsprotein i sammenhæng med biogasanlægget, hvilket passer godt ind i Vestjyllands Andels overordnede udviklings- og bæredygtighedsstrategi, påpeger direktør i Vestjyllands Andel, Steen Bitsch.

Også Niels Brøndsted, CFO i Jysk Energi, er begejstret for investeringen i Sindal Biogas.

- Vi glæder os over, at endnu en dansk biogasproducent har valgt DBC Invest som fremtidig partner. Set fra Jysk Energis perspektiv åbner samarbejdet med Sindal Biogas desuden muligheden for at indgå i udviklings-projekter såsom Power2X-teknologien til fremstilling af flydende gas til f.eks. skibe og færger i det nordjyske område, slutter Niels Brøndsted.

Morten Glenthøj ansættes som konstitueret direktør i Sindal Biogas. Selskabet arbejder dog på at finde en permanent direktør, som skal være med til at udvikle partnerskaber samt optimere biogasanlægget.