Vestjyllands Andel leverer tilfredsstillende resultat i usædvanligt år

Der er tilfredshed i Vestjyllands Andel efter offentliggørelsen af hovedtallene fra årsregnskabet 2019/2020. Grovvareselskabet kan præsentere et koncernresultat på 87 millioner kr. før skat, og bestyrelsen lægger således op til endnu en solid overskudsudlodning til medlemmerne.

Vestjyllands Andel kan i flere henseender se tilbage på et usædvanligt år. Investeringer i nyt IT-system og nyt hovedkontor samt Covid-19´s indtog i samfundet er blot nogle af de faktorer, som har påvirket og udfordret grovvareselskabets daglige drift i løbet af 2019/2020.

Alligevel har Vestjyllands Andel i regnskabsåret haft en rekordstor omsætning på 2,264 millarder kr. mod 2,192 milliarder kr. sidste år. Samtidig kan selskabet præsentere et koncernresultat på 87 millioner kr. før skat mod 88 millioner kr. før skat sidste år.

- Set i lyset af de mange nye og uforudsete processer, som Vestjyllands Andel har været igennem i løbet af året, må det samlede resultat betegnes som tilfredsstillende. Samtidig kan vi igen konstatere en flot medlemstilgang af bl.a. flere store bedrifter, hvilket har haft en positiv effekt på såvel top- som bundlinjen, udtaler Leif Haubjerg, bestyrelsesformand i Vestjyllands Andel.

Også direktør Steen Bitsch glæder sig over årets resultat, som bl.a. er blevet realiseret på baggrund af fortsat udvikling i kerneforretningen.

- Vi nyder solid opbakning fra vores kunder og medlemmer, som har udvist stor loyalitet og fleksibilitet i afvigte regnskabsår. Kerneforretningen er i positiv udvikling, hvilket bl.a. skyldes et stigende fodersalg. I den forbindelse glæder vi os over en høj kapacitetsudnyttelse af vores fabrikker og anlæg, som vi konstant søger at optimere via ny teknologi og viden fra medarbejderne, lyder det fra Steen Bitsch.

Kraftpræstation af medarbejderne

Netop Vestjyllands Andels flere end 200 medarbejdere har oplevet store forandringer i løbet af 2019/2020. Derfor bliver deres engagement også fremhævet af ledelsen.

- I dette usædvanlige år, hvor implementering af nyt IT-system, flytning af hovedkontor og truslen fra Covid-19 fylder meget i bevidstheden, har hele medarbejderstaben ydet en kraftpræstation. Samtidig kan vi glæde os over, at vi med netop førnævnte investeringer skaber endnu større sammenhængskraft i Vestjyllands Andel samt fremtidssikrer virksomheden ift. den digitale omstilling, påpeger Steen Bitsch.

Omstilling har også været et nøgleord i forbindelse med nogle af Vestjyllands Andels øvrige investeringer i det forgangne år. Grovvareselskabet fastholder således strategien om at engagere sig massivt i den grønne omstilling, hvilket bl.a. har ført til etableringen af Danish Bio Commodities samt udviklingen af Danmarks første gårdanlæg til bioraffinering af græs

- Vores tiltagende fokus på den grønne omstilling skaber øget interesse fra både den almindelige borger, myndighederne samt virksomheder i fødevarebranchen. Ambitionerne er at udvikle og investere i løsninger, som er til gavn for både landbruget og miljøet, så vi i fællesskab kan levere på den grønne dagsorden. Samtidig vil vi også i det kommende regnskabsår levere øget vækst i kerneforretningen, hvilket er afgørende for at skabe udvikling på andre områder, slutter bestyrelsesformand Leif Haubjerg.

Bestyrelsen i Vestjyllands Andel foreslår på selskabets generalforsamling d. 30. september 2020 en overskudsudlodning på 50 millioner kr. til medlemmerne.