Vestjyllands Andel hæver top- og bundlinjen i nyt rekordår

Takket være markant fremgang i primærdriften kan Vestjyllands Andel nok engang præsentere et koncernresultat på den gode side af 100 millioner kr. Det tilfredsstillende resultat danner samtidig grundlag for en solid overskudsudlodning til selskabets stigende medlemstal.

Vestjyllands Andel har vokseværk. Både hvad angår medlemsantal, toplinje, bundlinje og geografi, idet selskabets 28 afdelinger efterhånden breder sig over et stort område af Jylland.

Vestjyllands Andels samhandel med dansk landbrug har aldrig været større, hvilket fremgår af omsætningen, som i regnskabsåret 2022/2023 er steget til 3,651 milliarder kr. mod 2,790 milliarder kr. sidste år.  Desuden er koncernresultatet steget til 121,189 millioner kr. før skat mod 114,037 millioner kr. før skat sidste år.

Resultatet er skabt i et udfordrende år, som har været præget af et faldende totalmarked inden for husdyrfoder. I den forbindelse har Vestjyllands Andel formået at fastholde status quo.

- Der er god grund til at rose hele organisationen for at styre VA godt igennem et udfordrende år, hvor vi på trods af store udsving har formået at levere et godt resultat til vores ejere. Især primærdriften er i solid fremgang, hvilket styrker vores ambitioner om, at dansk landbrug i stadig højere grad kan og skal bruge VA som en one-stop-shop, forklarer Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel, og tilføjer:

- Samtidig glæder vi os over endnu en rekordstor omsætning, som i nogen grad er skabt på baggrund af stigende priser i forsyningsleddet, men også via organisk vækst. Herunder bidrager såvel VA´s nationale som internationale investeringer til at skabe synergier på tværs af både selskaber og brancher, hvilket vores stigende engagement i biogasindustrien er et glimrende eksempel på. Det samme gælder vores datterselskaber AgroLand, Adival, AEP og DanVit, som hver især er med til at sikre værdiskabelse samt den nødvendige udvikling i VA´s kerneforretning.

Derudover pointerer Steen Bitsch, at han trods politisk bølgegang ser lyst på landbrugets fremtid.

- Vi er naturligvis ikke blinde for de udfordringer, vi står overfor. Derfor har vi også intensiveret fokus på at skubbe til den politiske dagsorden, så landbrugets positive bidrag til fotosyntesen, kaskadeudnyttelse af biogen CO2 og øvrige biologiske processer ikke bliver glemt. Her handler det om at skabe det nødvendige grundlag for en fremtidig samfundskontrakt, hvor landbruget leverer både energi og mad til borgerne, lyder konklusionen.

Bedste resultat i nyere tid
Årsregnskabet 2022/2023 er det første med Alex Ostersen som bestyrelsesformand for Vestjyllands Andel. Han fremhæver bl.a. det faktum, at årets resultat er skabt på trods af diverse markedsmæssige udfordringer.

- Det er et rigtig godt regnskab, hvor vi trods stigende renteomkostninger og et volatilt marked har formået at skabe det bedste resultat i nyere tid. Samtidig springer det naturligvis i øjnene, at toplinjen er blevet hævet med 30% ift. seneste regnskabsår, hvilket bidrager yderligere til at styrke VA´s position i grovvarebranchen. I den forbindelse har hele medarbejderstaben igen trukket et stort læs, forklarer Alex Ostersen.

Han hæfter sig desuden ved, at Vestjyllands Andel igen i år oplever positiv udvikling i medlemstallet.

- Fortsat medlemstilgang vidner om, at VA er en attraktiv samarbejdspartner i dansk landbrug. Det er vi glade for, men samtidig ydmyge omkring, for det er ikke noget, der kommer af sig selv. Videreudvikling af kerneforretningen og de forskellige forretningsben herunder er alfa omega ift. at producere og levere de kvalitetsprodukter, som efterspørges af de danske landmænd. Både nu og i fremtiden, slutter Alex Ostersen.

Bestyrelsen i Vestjyllands Andel foreslår på selskabets generalforsamling d. 1. november 2023 en overskudsudlodning på 46 millioner kr. til medlemmerne.