Vestjyllands Andel etablerer nyt kornlager i Hornsyld

Vestjyllands Andel har indgået et langsigtet samarbejde med gårdejer Alfred Olesen. Hans anlæg i Hornsyld vil fremadrettet fungere som Vestjyllands Andels kornlager i det østjyske område.

Offentliggjort d. 22. februar 2022

Vestjyllands Andel har i de seneste år løbende udvidet afdelingsnettet og modtager i dag afgrøder på 25 forskellige lokationer i Jylland – fra Bedsted Thy i Nord til Errested i Syd.

Fra høsten 2022 vil grovvareselskabet også være repræsenteret i Østjylland, nærmere bestemt i Hornsyld. Det skaber grobund for at skabe nye samarbejdspartnere i et område med en potentielt stor kornindgang.

- Vestjyllands Andel har oplevet et stigende fodersalg over de seneste år, og det kræver, at vi opkøber og håndterer stigende mængder korn til vores foderproduktion. Vores bestående afdelingsnet er i dag primært beliggende i husdyrtætte områder, og vi har derfor et ønske om at øge vores synlighed og samhandel i de mere korntunge egne af landet, påpeger Jeppe Tokkesdal, CPO og Risk Manager i Vestjyllands Andel.

- Samtidig er vores oplevelse, at der stadig er et ønske fra landbruget om en lokal tilstedeværelse fra deres samhandelspartner på grovvareområdet. Specielt i høstperioden, hvor vi sætter en ære i at yde et højt serviceniveau og i videst mulige omfang modtage kornet lokalt, fortæller han videre.

10-15-årigt perspektiv
Vestjyllands Andels nye kornlager er beliggende på Nørregade i Hornsyld, hvor Alfred Olesen i en lang årrække havde griseproduktion. Staldene har sidenhen været lejet ud til en anden lokal griseproducent, men fremadrettet vil der kun være korn at finde på matriklen. Og gerne så meget som muligt.

- Jeg har fortsat ambitioner om at være en del af landbruget i 10-15 år endnu. Derfor glæder jeg mig over den mulighed, der er opstået i samarbejde med Vestjyllands Andel, hvor vi i fællesskab kan udnytte vores etablerede anlæg og synergien i det. Med vores bynære placering og store kapacitet på anlægget har vi forudsætningerne for at tage meget korn ind for de mange planteavlere i området, forklarer Alfred Olesen.

Samtidig lægger han stor vægt på at give de lokale kornleverandører en god behandling – store som små. 

- Som landmandsejet selskab går Vestjyllands Andel højt op i at behandle alle kunder ens, og dét tiltaler mig. Det handler om at skabe gode og langvarige relationer til sine samarbejdspartnere, og i den forbindelse har vi en fælles opgave i at levere et højt serviceniveau her på matriklen. Ikke mindst i høstperioden, påpeger Alfred Olesen, der selv er vant til at håndtere korn for andre landmænd og desuden har ansat en medarbejder med solid erfaring fra grovvarebranchen - herunder håndtering og systematisering af afgrøder.

Et godt værdimatch
Netop Alfred Olesens erfaring og ikke mindst stærke lokale forankring fremhæves også af Preben Immersen, der er produktkonsulent i Vestjyllands Andel og grovvareselskabets ekspert inden for opkøb af korn.

- Samarbejdet med Alfred Olesen kan både indfri Vestjyllands Andels og landbrugets ønske om en synlig lokal tilstedeværelse. Alfred er et kendt og velanset ansigt i Hornsyld-området, og han arbejder efter kernesunde værdier, der også kendetegner Vestjyllands Andel. Vi ser derfor partnerskabet som oplagt, fortæller Preben Immersen og tilføjer:

- Vi håber, at vores tiltag vil blive godt modtaget blandt de lokale landmænd, som vi naturligvis står klar til at servicere – ikke mindst i den travle høstperiode. Vestjyllands Andels dygtige produktkonsulenter er desuden garant for en skarp faglig rådgivning i dagligdagen inden for vores produktsortiment til mark og stald.