VA med i forskningsprojekt: Vinterfodring af økologiske søer

Vestjyllands Andel er blandt deltagerne i et nyt forskningsprojekt, som skal sikre økologiske svineproducenter mere optimal fodring af søerne i vinterperioden.

Winter Feeding of Organic Sows (WI-FI) er navnet på et nyt forskningsprojekt, der gennemføres på den Økologiske Husdyrplatform ved AU Foulum. Her skal 20 økologiske søer fodres med forskellige typer grovfoder og to forskellige niveauer af protein.

Det nye projekt skal danne grundlag for at sammensætte nye foderblandinger, som kan tildeles søerne vinteren over, hvor græsudbuddet i marken er minimalt og ikke bidrager til søernes energioptag.

Vestjyllands Andels opgave bliver i den forbindelse at omsætte den nye viden og herudfra ”skræddersy” fremtidige foderblandinger.

- For VA er fodring af økologiske søer en af de vigtigste fokusområder i ressourceoptimering i den økologiske svineproduktion. Grovfoderdelen kan have større værdi end hidtil antaget og forstået – derfor vil vi i dette projekt få et kendskab til, hvordan vi optimerer grovfoderværdien ind i rationen. Denne viden vil tilgodese både so, miljø og produktivitet. Således sætter vi også bæredygtighedsbegrebet i spil, fortæller Torben Jensen, produktchef i Vestjyllands Andel, og tilføjer:

- Nye avlsmål vil i fremtiden skubbe til søernes ydelse og dermed den årlige samlede fravænningsvægt. Her skal der findes nogle fodringsløsninger, der tilgodeser såvel behovet for hjemmeavlet grovfoder som hensynet til soens produktivitet og funktionelle holdbarhed.

WI-FI bliver bl.a. hjulpet på vej af Organic RDD 5-programmet under GUDP, der har bevilget 6 mio. kr. til projektet. Læs meget mere om WI-FI på Aarhus Universitets hjemmeside.