VA-formand efter repræsentantskabsmøde: Større diversitet på dagsordenen

Vestjyllands Andels repræsentskabsmøde bød bl.a. på valg til bestyrelsen, valg af ny repræsentantskabsformand samt en sund debat om større diversitet blandt de folkevalgte.

Offentliggjort d. 19. november 2022

Vestjyllands Andels repræsentantskab, som består af 50 folkevalgte medlemmer samt 4 medarbejderrepræsentanter, var tirsdag aften samlet til møde på selskabets hovedkontor i Herning.

Ét af punkterne på dagsordenen var valg til bestyrelsen, hvor det blev til genvalg for alle 5 bestyrelsesmedlemmer. Derudover skulle der vælges ny repræsentantskabsformand, og i den forbindelse faldt valget på Søren Laustsen fra Vestjyllands Andels sydlige område.

- Søren er en kompetent herre, som jeg tror kommer til at bidrage med mange gode perspektiver på vores fælles virksomhed. Han er planteavler og bosat på Haderslev-kanten, hvilket stemmer godt overens med vores filosofi om at være bredt repræsenteret i vores efterhånden store kerneområde, forklarer Leif Haubjerg, bestyrelsesformand i Vestjyllands Andel.

Netop nye perspektiver på grovvarevirksomheden har ført til overvejelser om, hvorvidt det også kunne være relevant at tilføre bestyrelsen et eksternt medlem.

- Vestjyllands Andel står stærkt og søger i størst mulige omfang at være på forkant med udviklingen inden for vores erhverv. Ikke mindst hvad angår den grønne omstilling. Vi er også opmærksomme på, at det kan være sundt med andre øjne på vores forretning, og derfor overvejer vi muligheden for allerede i dette bestyrelsesår at få et eksternt medlem ind. Vedkommende skal naturligvis have en profil, som vi tror kan komme ind og gøre en positiv forskel for VA, lyder det fra Leif Haubjerg.  

Større diversitet
På tirsdagens møde blev der sagt goddag til hele 11 nye folkevalgte medlemmer i repræsentantskabet. En udvikling, som hilses velkommen af bestyrelsesformanden.

- Det er den største udskiftning i mange år, hvilket er positivt. Medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsen er traditionelt glade for at være med, men det er også sundt at få nye kræfter til, som kan bidrage med et andet syn på tingene, påpeger Leif Haubjerg og fortsætter:

- Vi er i et erhverv, hvor der traditionelt har været flest mænd, hvilket også afspejler vores bestyrelse og repræsentantskab. Derfor er det da heller ingen hemmelighed, at vi gerne vil have flere kvinder ind, som besidder de rette kompetencer for vores virksomhed. Ønsket om større diversitet i almindelighed – heriblandt yngre medlemmer - blev da også italesat på vores møde, og med 11 nye repræsentantskabsmedlemmer har vi skabt noget af fundamentet herfor. Så der er basis for en naturlig udskiftning fremadrettet, slutter VA-formanden.

Vestjyllands Andels bestyrelse består af 10 folkevalgte medlemmer samt én medarbejderrepræsentant. Se medlemmerne af Vestjyllands Andels bestyrelse og repræsentantskab HER