VA-direktør efter generalforsamling: Andelsbevægelsen lever i bedste velgående

Der var stor snakkelyst blandt de medlemmer, som onsdag aften var mødt frem til generalforsamling i Vestjyllands Andel. De var bl.a. med til at vedtage en samlet overskudsudlodning på 40 millioner kr.

Offentliggjort d. 4. november 2022

Cirka 300 mennesker var samlet i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, som onsdag aften dannede rammen om Vestjyllands Andels årlige generalforsamling.

Efter spisningen indtog bestyrelsesformand Leif Haubjerg scenen og aflagde sin beretning. Han så tilbage på endnu et begivenhedsrigt år, hvor udvikling af kerneforretningen, de aktuelle forsynings-vanskeligheder og ikke mindst Vestjyllands Andels engagement i den grønne omstilling var blandt fokuspunkterne.

- Landbrug og skovbrug er en central del af løsningen på de udfordringer, der er defineret i klimadebatten. Samarbejde på tværs af virksomheder er vigtigere nu end nogensinde før. Dette kan være med til sikre respekt om vores erhverv, og det fortjener vi i den forbindelse, lød det bl.a. fra formand Leif Haubjerg.

VA-direktør Steen Bitsch overtog hernæst mikrofonen for at gå dybere ned i regnskabsåret 2020/2021. Herunder kunne han præsentere et koncernresultat før skat på 74 millioner kr. og en omsætning på 2,3 millarder kr.

Ved regnskabsfremlæggelsens afslutning fremlagde Steen Bitsch bestyrelsens forslag om at udlodde 40 millioner kr. af årets overskud til selskabets medlemmer. Udlodningen blev hurtigt vedtaget, hvorefter Anders Søgaard, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, indtog rollen som facilitator og sparkede gang i en interessant landbrugspolitisk- og faglig debat blandt medlemmerne i Vestjyllands Andel.

I den forbindelse blev der bl.a. stillet skarpt på den nyligt indgåede landbrugsaftale, ligesom flere medlemmer bidrog med input til fremtidige fokuspunkter for Vestjyllands Andel.

- Det var i alle henseender en velafviklet generalforsamling, hvor medlemsdemokratiet blomstrede. Dét takket være stor snakke- og udviklingslyst blandt de fremmødte, som bidrog med interessante perspektiver, ift. hvordan vi i fællesskab videreudvikler ikke bare Vestjyllands Andel, men landbruget som helhed, fortæller VA-direktør Steen Bitsch og fortsætter:

- Efter sådan en aften stiger troen på en stor fremtid for dansk landbrug, og samtidig blev vi alle bekræftet i, at andelsbevægelsen lever i bedste velgående. Der hersker en vis fælles stolthed over at være en del af vores erhverv – og det med god grund.

På gårsdagens generalforsamling blev der desuden afholdt valg til Vestjyllands Andels repræsentantskab. Nedenfor ses de medlemmer, som blev valgt ind i den forbindelse.

Hele bestyrelsen og repræsentantskabet finder du HER

NORD

Martin Christensen
Ole Nielsen
Søren Korsgaard
Gert Pedersen
Torben Hauskov

MIDT

Jørgen Holk
Jens Ole Vagner
Jens Sørensen
Per Ørskov
Niels Nørgaard
Per Kaasgaard
Anders Obling
Carsten Juul Pedersen
Jørgen Madsen
Dorte Kvistgaard Christensen
Jacob Ørskov
Niels Merrild
Christian Rahbek

SYD

Carsten Christensen
Claus Christensen
Søren Laustsen
Kim Søndergaard
Otto Lund
Finn Bo Jørgensen
Ove Højrup

Medarbejdere

Anders Oehlenschläger Svendsen
Preben Tang Andersen