Tredje investering i Nordjylland: DBC Invest køber sig ind i Vrejlev Biogas

DBC Invest, som Vestjyllands Andel er medejere af, er efterhånden godt repræsenteret på den nordjyske biogasscene. Senest har selskabet købt 25% af ejerandelene i Vrejlev Biogas, der således bliver det 7. anlæg i den fortsat hurtigtvoksende DBC-portefølje. Handlen mellem de to parter er med forbehold for diverse myndighedsgodkendelser, som forventes at komme på plads i løbet af kort tid.

Offentliggjort d. 23. september 2022

I 2015 påbegyndte Thomas Risager Kjær planlægningen af Vrejlev Biogas. Året efter leverede anlægget den første biogas til naturgasnettet og har sidenhen bidraget med en årlig bionaturgas-produktion på op til 7 mio. m3.

Vrejlev Biogas er beliggende ved Vrå i Nordjylland, hvor DBC Invest, der udgøres af Vestjyllands Andel, Jysk Energi, Langfristet Erhvervsfinansiering og HedeSelskabet, i forvejen er stærkt repræsenteret. Med investeringer i Sindal Biogas, BB Biogas og nu Vrejlev Biogas har selskabet efterhånden postet et solidt millionbeløb i den nordjyske biogasindustri.

- Vi glæder os over aftalen med Vrejlev Biogas, som er et godt anlæg med flere spændende udviklingsmuligheder. Disse ser vi frem til at realisere sammen med Thomas Risager Kjær og den øvrige ledelse på anlægget. Samtidig kan vi notere DBC’s tredje investering i Nordjylland, hvilket skaber grobund for nogle interessante samarbejds- og udviklingsperspektiver i den forbindelse, fortæller Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest.

Prissætning af sidestrømme
Udover Vrejlev Biogas er Thomas Risager Kjær medejer af Vrejlev Møllegård, som er et moderne landbrug bestående af en full-line griseproduktion og tilhørende markbrug.

Samarbejdet med DBC Invest skal bl.a. frigive ressourcer til at fokusere mere på dén del af bedriften.

- Vi ser naturligvis frem til at udvikle Vrejlev Biogas i tæt samarbejde med DBC Invest. Med deres investering og tilhørende viden inden for området får vi – populært sagt – mulighed for at bage kagen større, end vi kunne på egen hånd. Både hvad angår indkøb af biomasser, biologisk opfølgning og rådgivning har DBC Invest nogle kompetencer, som vi kommer til at nyde godt af. Samtidig bliver Vrejlev Biogas en del af et større netværk, fortæller direktør Thomas Risager Kjær

Netop DBC Invests erfaring fra deres engagement i seks øvrige biogasanlæg skal være med til at sikre Vrejlev Biogas en mere faktabaseret og real-time produktion – samt større muligheder for udvikling.

- Det gælder bl.a. om at få prissat alle sidestrømme fra anlægget, så vi fremadrettet kan producerebiogas på markedsvilkår, udstede certifikater til den bedst mulige pris og udarbejde foderplaner, som sikrer os den bedst mulige drift, påpeger Thomas Risager Kjær og tilføjer:

- Generelt handler samarbejdet om at få en helhedsforretning ud af Vrejlev Biogas og herunder fokusere på anlæggets forskellige udviklingsmuligheder. Det gælder bl.a. indenfor pyrolyse og opsamling af CO2,hvor opgaven bl.a. bliver at få den del af forretningen kommercialiseret. I takt med den daglige opfølgning og løbende justeringer, som DBC har solid erfaring med at foretage, slutter Thomas Risager Kjær.