Ny rekordomsætning: Vestjyllands Andel hæver toplinjen og sikrer solidt overskud

Såvel nationale som internationale investeringer har været stærkt medvirkende til, at Vestjyllands Andel kan præsentere et koncernresultat på 114 millioner kr. før skat i det forgangne regnskabsår. Samtidig kan grovvareselskabet glæde sig over markant fremgang på toplinjen.

Offentliggjort d. 31. august 2022

Vestjyllands Andel har i regnskabsåret 2021/2022 leveret flere produkter til dansk landbrug end nogensinde før. Den øgede organiske vækst fremgår også tydeligt af selskabets omsætning, som er steget fra 2,301 milliarder kr. til 2,790 milliarder kr. Koncernresultatet lyder i den forbindelse på 114,037 millioner kr. før skat mod 74,087 millioner kr. før skat sidste år.

Resultatet er skabt i et år, hvor primærdriften har været påvirket af store udsving – bl.a. som følge af stigende råvare- og energipriser.

- Generelt stigende omkostninger i hele værdikæden er en udfordring for enhver produktionsvirksomhed. Takket været solid risikostyring og dedikerede medarbejdere i hele organisationen har Vestjyllands Andel klaret sig godt igennem og leveret et primærresultat tæt på det budgetterede. Nu handler det om at gennemgå alle vores omkostninger med en tættekam, så vi også fremadrettet fremstår så konkurrencedygtige som muligt, fastslår Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel.

I samme forbindelse understreger han, at Vestjyllands Andel har fuld fokus på det, som grovvareselskabet er sat i verden for. Nemlig at servicere det stigende antal medlemmer med kvalitetsprodukter og -rådgivning.

- Vi står i en situation, hvor dansk griseproduktion på 2. år oplever et bytteforhold, som ikke hænger sammen rent økonomisk. Til gengæld oplever mælkeproducenterne et særdeles godt bytteforhold, mens hovedparten af planteavlerne nyder godt af en høj afregningspris og gode udbytter. Disse vekslende markedsforhold er vi naturligvis nødt til at agere ud fra, siger Steen Bitsch og tilføjer:

- Vi har dog ingen forventninger om at lukke nogen af vores produktioner ned. Til gengæld forventer vi heller ikke at udvide produktionskapaciteten yderligere på nuværende tidspunkt, understreger han.

Selvom primærdriften også har bidraget til resultatskabelsen, er det især de nationale og internationale investeringer, som hæver bundlinjen hos Vestjyllands Andel.

- Det samlede koncernresultat præges i høj grad af vores internationale investeringer, som har givet et solidt afkast. Samtidig er vi usædvanligt godt tilfredse med vores engagement inden for biogasindustrien, hvor vi indgår i stærke partnerskaber med virksomheder og erhverv, som vi ikke har haft tradition for at samarbejde med. Biogas, carbon capture og øvrige sidestrømme er væsentlige dele af værdiskabelsen i dansk landbrug, som i endnu højere grad bør godskrives for den igangværende grønne omstilling, slutter Steen Bitsch.

Tilfreds afgående formand
Tilfredshed er der også hos bestyrelsesformand Leif Haubjerg. Han fremhæver bl.a. VA-medarbejdernes omstillingsparathed i kølvandet på sidste års brand i Hee, som i den grad udfordrede produktionen.

- Det er et tilfredsstillende regnskab og resultat, som er skabt på trods af en voldsom brand på vores foderfabrik i Hee, en forsyningskrise på ryggen af Covid-19 og ikke mindst krigen i Ukraine. Hver især har disse faktorer påvirket og udfordret Vestjyllands Andel, men vi har holdt en rolig hånd på rattet og sikret vores landmænd de produkter og den tilhørende rådgivning, som de har brug for. Ydermere oplever vi fortsat medlemstilgang i et faldende marked. Det kan vi godt være stolte af, siger bestyrelsesformand Leif Haubjerg.

Årsregnskabet 2021/2022 bliver Leif Haubjergs sidste som formand for Vestjyllands Andel, idet han efter imponerende 20 år på posten vælger at give stafetten videre til en anden. I den forbindelse glæder Leif Haubjerg sig over, at han kan ”aflevere” et selskab i god form.

- Jeg er naturligvis glad for, at vi endnu engang leverer et solidt regnskab. Vigtigere er det dog, at jeg kan overlevere en sund forretning til den nye formand, så vedkommende har de bedst mulige forudsætninger for at være med til at videreudvikle Vestjyllands Andel. Dét har været fokuspunktet fra bestyrelsen hele vejen igennem. At vores fælles virksomhed er så veldrevet som overhovedet muligt, slutter Leif Haubjerg.

Bestyrelsen i Vestjyllands Andel foreslår på selskabets generalforsamling d. 2. november 2022 en overskudsudlodning på 40 millioner kr. til medlemmerne – ca. 35% af årets koncernresultat.

Foto: Steen Bitsch (tv.) og Leif Haubjerg