Vestjyllands Andel udlejer administrationsbygning til Naturkraft

Vestjyllands Andel udlejer dele af administrationsbygningen på Vester Kær i Ringkøbing til naboerne fra Naturkraft. De to parters aftale træder i kraft pr. 1. marts 2020.

I løbet af den kommende periode flytter Vestjyllands Andel stabsfunktioner fra den nuværende placering i Ringkøbing til eksisterende erhvervsbygninger i Herning.

VA´s produktion og ekspedition i Ringkøbing vil fortsat være at finde på Vester Kær 16, hvilket betyder, at kunderne også fremadrettet kan købe deres grovvarer i byen. Derudover kan grovvareselskabet nu informere om, at en ny beboer flytter ind og udfylder den ledige plads i administrationsbygningen.

Den nye beboer hedder Naturkraft og har lejet sig ind fra d. 1. marts 2020. Foreløbigt er det hensigten, at en række administrative medarbejdere fra Naturkraft får deres daglige gang på Vester Kær 16, hvor man desuden får fine undervisningsfaciliteter.

- Vi sætter stor pris på det gode naboskab med NaturKraft, som nu bliver yderligere forstærket. Vi er naturligvis interesseret i, at der fortsat er god aktivitet i vores administrationsbygning, og derfor er denne aftale til glæde for både VA, Naturkraft og Ringkøbing, fortæller Steen Bitsch, direktør i Vestjyllands Andel.

Han påpeger i samme forbindelse, at fastholdelsen af både ekspeditionen og produktionen i Ringkøbing er af afgørende betydning for grovvareselskabet.

- Vestjyllands Andel har i løbet af de seneste år investeret 4-5 millioner kr. i produktionsapparatet i Ringkøbing. Det har vi gjort som en naturlig konsekvens af, at efterspørgslen efter vores produkter bliver større og større, og derfor har vi naturligvis intet ønske om at lukke den del ned, lyder det fra Steen Bitsch.

God, åben og konstruktiv dialog


Udover administrationsbygningen vil Naturkraft gøre brug af bunkeren til diverse aktiviteter, ligesom der forventes flere samarbejdsmuligheder på arealet i fremtiden.

Derfor er der også stor tilfredshed at spore hos de kommende nye beboere på Vester Kær 16.

- Vi har igennem længere tid haft en god, åben og konstruktiv dialog med VA’s direktion, hvor fælles strategiske perspektiver har været på dagsordenen. I første omgang betyder det, at vi flytter ind og forener turisme/oplevelsesøkonomi og fortsat landbrugsrelateret produktion. Men det er vores fælles ambition, at dette kun er begyndelsen. Det er set fra vores perspektiv et partnerskab funderet i en god vestjysk langsigtet bæredygtighedstanke, siger adm. direktør Peter Sand, Naturkraft.