Fornem modtagelse: Vestjyllands Andel gør status efter år 1 i Bedsted Thy

Mange lokale landmænd er blevet medlemmer i Vestjyllands Andel, som efterhånden har haft adresse i Bedsted Thy i et år. Den daglige leder af afdelingen er da også godt tilfreds med modtagelsen i området.

I begyndelsen af juli 2020 blev der sat nye skilte op på bygningerne ved Linnetsgade 11 i Bedsted Thy. En blå cirkel med et VA i midten var således med til at signalere, at Vestjyllands Andel havde overtaget den lokale grovvareafdeling fra Hedegaard.

Ét år senere kan medarbejderne på afdelingen se tilbage på en smidig og flydende overgang. Og vigtigst af alt har opbakningen til Vestjyllands Andel fra de lokale landmænd været god.

- Langt størstedelen af kunderne fra det gamle Hedegaard er fulgt med over i Vestjyllands Andel. Derudover har vi fået flere nye kunder, som aldrig tidligere har været tilknyttet afdelingen. Generelt har vi fået en varm velkomst og solid opbakning fra lokalområdet, fortæller Peder Balling, der er afdelingsleder i Bedsted Thy.

I løbet af det seneste år har Vestjyllands Andel foretaget forskellige forbedringer af anlægget. Bl.a. for at stå knivskarpt til den kommende høstperiode, hvor der for alvor bliver travlt.

- Der er brugt en del ressourcer på at renovere anlægget. Derudover har vi fået en ny brovægt, en ny gødningsspreder, og så arbejdes der på en mulig udvidelse af korngården til dobbelt størrelse. Vi vil jo gerne tiltrække noget korn, og så er det vigtigt, at både vi og landmændene har de rigtige faciliteter til rådighed, forklarer Peder Balling, som forventer at få store mængder korn ind i høsten.

- Jeg forventer, at husene bliver fulde i løbet af den kommende periode. Vi har allerede købt en betydelig mængde af landmændenes korn på forhånd, og derudover kommer der altid en masse ekstra ind i løbet af sommeren. Det er altid svært at spå om, men jeg tror og håber på en god høst.

Godt lokalt samarbejde
I forbindelse med Vestjyllands Andels overtagelse af afdelingen i Bedsted Thy har der åbnet sig flere nye muligheder i området. Ikke mindst fordi selskabet har etableret stærke samarbejder med de lokale malterier.

- Vi går højt op i det lokale og er glade for det tætte samarbejde, som vi har med bl.a. Fuglsang Maltfabrik i Thisted. Generelt er området centralt ift. dyrkning af maltbyg, hvor Vestjyllands Andel også har intentioner om at øge aktiviteterne. Det samme gælder inden for konsumafgrøder, lyder det fra Peder Balling, som desuden kan fortælle, at det gode, lokale samarbejde også viser sig imellem landmændene og grovvaren.

- Mange af vores nye kunder har valgt også at blive medlemmer i Vestjyllands Andel. De kan godt se fordelene i, at Vestjyllands Andel som et landmandsejet selskab varetager ejernes interesser 100%.

Som medlem i Vestjyllands Andel får man del i selskabets overskudsudlodning. I løbet af de seneste 18 år har Vestjyllands Andel tilbagebetalt mere end 500 millioner kr. til medlemmerne.