DBC Invest køber sig ind i Vestjysk Biogas

DBC Invest fortsætter den offensive strategi med opkøb i danske biogasanlæg. Senest har selskabet købt 40% af ejerandelene i Vestjysk Biogas, som dermed bliver det sjette anlæg i den voksende portefølje.

Offentliggjort d. 1. juli 2022

Tilbage i 2017 etablerede tre lokale landmænd Vestjysk Biogas, der er beliggende udenfor Borris. I august samme år leverede anlægget den første biogas til naturgasnettet og har sidenhen bidraget med en årlig bionaturgasproduktion på ca. 6,7 mio. m3.

Pr. dags dato får Vestjysk Biogas en ny og kapitalstærk partner med ombord. Vestjyllands Andel, Jysk Energi, Langfristet Erhvervs Finansiering og Hedeselskabet, som tilsammen udgør Danish Bio Commodities og herunder DBC Invest, har investeret et tocifret millionbeløb i anlægget på Borris-egnen.

- I DBC har vi fulgt Vestjysk Biogas igennem et stykke tid, og vi er glade for nu at blive medejere af anlægget. Det er et veldrevet biogasanlæg, som vi fornemmer har god lokal opbakning. Vi ser gode perspektiver for videreudvikling, og vi ser frem til at blive en del af denne spændende rejse, fortæller Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities og DBC Invest.

Visioner for fremtiden
Én af landmændene bag Vestjysk Biogas er Ole Nyholm Knudsen, der fortsætter som direktør i foretagendet. Sammen med ejerkredsen har han store visioner for anlægget, og de synergier der kan skabes på matriklen.

- Med salget ruster vi Vestjysk Biogas til at løse landbrugets fremtidige klimaudfordringer med nye teknologier såsom CO2-fangst. Én af visionerne på den lange bane er at levere grønt brændstof til den tunge transport. En tankstation lige overfor Vestjysk Biogas, hvor Vestjyllands Andels lastbiler kan tanke, ville f.eks. være en rigtig god historie, påpeger Ole Nyholm Knudsen og fortsætter:

- Nogle af de nye teknologier giver overskudsvarme – måske et fjernvarmeprojekt i Borris også kunne realiseres. Den endelige udviklingsplan er ikke lagt endnu, men vi er klar til at finde den bedste løsning for Vestjysk Biogas i tæt samarbejde med DBC, fastslår han.

Også hos Vestjyllands Andel er der stor tilfredshed med investeringen. Ikke mindst fordi Vestjysk Biogas er placeret tæt på grovvareselskabets foderfabrik og vareturscentral i Borris, som servicerer mange af områdets landmænd med produkter.

- Vi glæder os naturligvis over, at DBC Invest kan sætte endnu et flag i Danmarkskortet. Investeringen i Vestjysk Biogas er samtidig i naturlig forlængelse af vores strategi om en vestjysk konsolidering af biogasindustrien. Og hvad angår Vestjyllands Andel har vi selvsagt stor motivation for at sikre udvikling i et stærkt lokalområde, hvor vi traditionelt har nydt stor opbakning fra vores medlemmer, lyder det fra Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel og bestyrelsesformand i Danish Bio Commodities.