DBC Invest køber ejerandel i Sønderjysk Biogas Invest

DBC Invest foretager en mindre investering i Sønderjysk Biogas Invest. Dermed er selskabets samlede antal investeringer i danske biogasanlæg nu oppe på tre.

Aktivitetsniveauet har været højt, siden Danish Bio Commodities, som er stiftet af Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering, tilbage i marts 2020 etablerede DBC Invest.

Først overtog DBC Invest aktiemajoriteten i Grauballegaard Biogas, dernæst købte selskabet en betydelig ejerandel i Sindal Biogas, og senest har de tre partnere købt en mindre aktieandel i investeringsfonden Sønderjysk Biogas Invest, som ejer 50% af Sønderjysk Biogas.

- Vi har været i dialog med Sønderjysk Biogas Invest i et stykke tid og er glade for at blive en del af ejerkredsen. Vi ser gode udviklingsmuligheder i anlægget og ser gerne et endnu tættere partnerskab med anlægget fremadrettet, fortæller Rune Ledgaard Sørensen, direktør i DBC Invest.

Også Sønderjysk Biogas Invest glæder sig over aftalen, som bl.a. skal være med til at udnytte endnu flere synergier.

- Vi byder dem hjerteligt velkommen og glæder os over at få en partner ind, der henvender sig til så bredt et segment, som det er tilfældet med DBC Invest. Samtidig er det et visionært selskab, som ønsker at udnytte de forskellige synergier i branchen, hvilket bl.a. projektet med græsprotein er et godt eksempel på, lyder det fra Erling Christensen, bestyrelsesformand i Sønderjysk Biogas Invest.

Han påpeger desuden, at DBC Invest og Sønderjysk Biogas Invest er et godt match set ud fra et værdimæssigt perspektiv.

- Ejerne af DBC Invest er stærkt forankret i andelsbevægelsen, hvilket taler direkte ind i vores DNA. I Sønderjysk Biogas Invest ønsker vi et så stort lokalt engagement som overhovedet muligt på ejerskabssiden, og vi opererer ud fra princippet ”danske penge i danske lommer”. Dette stemmer godt overens med den generelle filosofi i Danish Bio Commodities og herunder DBC Invest, påpeger Erling Christensen og lufter desuden muligheden for, at et endnu tættere samarbejde kan blive aktuelt på sigt.

- Vi er åbne over for at udvide samarbejdet med DBC Invest, hvis der skulle blive mulighed for det.

En stor aktør i branchen

Sønderjysk Biogas er i øjeblikket i gang med en større udvidelse af anlægget. Dette forventes på årsbasis at kunne behandle ca. 1.000.000 ton biomasse og producere ca. 42 mio. kubikmeter opgraderet biogas, ligesom det vurderes, at anlægget på sigt vil kunne reducere den danske klimabelastning med ca. 150.000 tons CO2.

Vestjyllands Andel og Jysk Energi udtrykker således også stor tilfredshed med investeringen i selskabet.

- Sønderjysk Biogas er en stor aktør i den danske biogasbranche, og med den igangværende udvidelse skabes der et endnu større potentiale for anlægget. Dét potentiale vil vi gerne være med til at udnytte i samarbejde med ejerkredsen. Samtidig er investeringen i Sønderjysk Biogas Invest i naturlig forlængelse af Vestjyllands Andels stigende engagement i det syd- og sønderjyske område, ligesom det falder godt i tråd med vores generelle bæredygtighedsstrategi, fortæller Steen Bitsch, direktør i Vestjyllands Andel.

- Aftalen med Sønderjysk Biogas Invest bekræfter os yderligere i den interesse, som biogasbranchen viser for DBC Invest og vores forretningsmodel. Udover de tre foreløbige investeringer er vi i tæt dialog med flere øvrige anlæg, som vi håber at etablere samarbejde med på sigt. Derved skaber vi grobund for yderligere synergier, som skal bidrage til udviklingen af det enkelte anlæg og dansk biogasproduktion i almindelighed, slutter Niels Brøndsted, CFO i Jysk Energi.