Brandvægge reddede VA-fabrik: Nu kører produktionen igen i Hee

Kun 11 døgn efter en voldsom brand på Vestjyllands Andels foderfabrik i Hee er produktionen nu tilbage på sporet. Det glæder naturligvis fabrikschef Finn Vile Jensen, der kan berette om en imponerende fælles indsats fra såvel interne som eksterne aktører for at få anlægget genetableret.

Natten mellem d. 21. og 22. august udbrød der brand på Vestjyllands Andels foderfabrik i Hee. Fabrikschef Finn Vile Jensen var blandt de første på stedet, og han frygtede det værste, da han nærmede sig sin arbejdsplads.

- Fra Ringkøbing-siden kunne jeg se flammerne og røgen, så jeg var da bekymret for, hvor galt det stod til. Der var allerede en del brandfolk på stedet, da jeg ankom, så vi gik hurtigt i arbejdsmode og fik i samarbejde lokaliseret de forskellige bygninger og rum, lyder det fra Finn Vile Jensen.

Samme nat havde der tilfældigvis været en anden brand i nabobyen Tim, som nogle af brandfolkene havde ”sluppet”, da de blev kaldt til Hee. Derfor fik de hurtigt iværksat slukningsarbejdet på Vestjyllands Andels fabrik.

- Brandfolkene var lynhurtigt fremme, og det har naturligvis begrænset nogle af skaderne. Derudover kan vi glæde os over de brandvægge, som vi fik lavet i 2013. Havde det ikke været for dem, kunne branden have bredt sig til hele fabrikken, og så havde vi stået med en helt anden situation nu, påpeger Finn Vile Jensen.

Imponerende fælles indsats
Branden opstod i fabrikkens filterhus, som bruges til at køle foderet ned i forbindelse med produktionen. Her havde såkaldte magnetspoler - ifølge brandteknikere - opnået så høj varme, at de forårsagede en støveksplosion.

Efterfølgende har VA-medarbejderne og eksterne aktører haft fuld fokus på at få genetableret filterhuset, så produktionen kunne komme op at køre igen. Dét lykkedes 11 døgn, 18 timer og 6 minutter efter branden.

- Det lykkedes os at genetablere produktionen forholdsvis hurtigt efter branden, og vi kører nu på 60-70% af den normale kapacitet. Vi har nogle stop indimellem, hvor vi retter ind og optimerer, men hvis alt går vel, kan vi snart være tilbage på 100%, forklarer Finn Vile Jensen.

I forbindelse med genetableringen af fabrikken i Hee har Vestjyllands Andel været nødsaget til at sprede foderproduktionen til egne fabrikker og samtidig fået hjælp fra venner i branchen. Generelt har det haft højeste prioritet at kunne levere de samme mængder og den samme kvalitet, som VA-kunderne er vant til.

- Det vigtigste var, at der ikke skete personskade i forbindelse med branden. Dernæst var det vigtigt for os, at vores kunder blev mindst muligt påvirket af produktionsstoppet i Hee. Det har heldigvis været tilfældet takket være en imponerende fælles indsats – kombineret med stor fleksibilitet fra kundernes side. Vi er ikke helt i mål endnu, men når man tænker på, hvor vi stod for 14 dage siden, kan vi vist godt være tilfredse, slutter Finn Vile Jensen.

Vestjyllands Andel ønsker desuden at sende en stor tak til lokalbefolkningen i Hee, som har udvist stor forståelse i forbindelse med oprydningsarbejdet og genetableringen af produktionen. Efterhånden som produktionen vender tilbage til normale tilstande, inviterer Vestjyllands Andel borgere i Hee og omegn til en sammenkomst på afdelingen.

Billede: Finn Vile Jensen, fabrikschef i Hee