Boom i produktionen: Vestjyllands Andels ”Søstjernefabrik” kører i døgndrift

De danske farvande har i årtier leveret fiskeprodukter, som er blevet videreforarbejdet til højkvalitets- og højværdifoder til husdyrproduktionen. På Vestjyllands Andels ”Søstjernefabrik” i Kåstrup har samarbejdet med fiskeindustrien nået nye højder, idet aktiviteten på tørring af marineprodukter er steget markant.

Den blev hurtigt døbt ”Søstjernefabrikken”... Vestjyllands Andels proteinfabrik i erhvervsparken GreenLab, Kåstrup, som blev indviet for snart 2 år siden.

Søstjerner er dog langt fra det eneste marineprodukt, der bliver forarbejdet på proteinfabrikken. I øjeblikket aftager Vestjyllands Andel store mængder restprodukter fra fiskeindustrien, og på sigt vil grovvareselskabet desuden benytte fabrikken i Kåstrup som tørreri i forbindelse med fremstillingen af græsprotein.

- Vi opererer i øjeblikket med fiskeafskær fra konsumfisk, rejeskaller og ikke mindst søstjerner, der bliver forarbejdet til både økologisk og konventionelt grisefoder. Fiskeafskæret er fra bæredygtigt fiskeri, og fangsten af søstjerner er med til at afhjælpe de miljømæssige udfordringer i Limfjorden, samtidig med at det forbedrer vilkårene for muslingefiskerne. Så vi er på mange måder havnet på den grønne gren med vores marineproteiner, fortæller Torben Jensen, produktchef i Vestjyllands Andel.

Årsagerne til den stigende produktion på proteinfabrikken er flere: Dels arbejdes der konstant med udviklingen af nye højværdiproteiner, dels har fabrikken aftaget nogle af de restprodukter fra fiskeindustrien, som tidligere gik til minkindustrien. Derudover er der sket en markant stigning i fangsten af søstjerner.

- Der er blevet investeret en del i ny teknologi til at finde søstjernerne, og dét har givet pote i form af større leveringsmængder til fabrikken. Samtidig arbejder vi – sammen med DTU Aqua – på at udvikle nogle mere skånsomme og effektive redskaber, der både skal være med til at beskytte havbunden og samtidig sortere blåmuslingerne og søstjernerne bedre, fortæller Anders Pedersen, formand for Fur Fiskeforening, og tilføjer:

- Så vi håber at se en endnu større effekt af det her samarbejde, som er lidt af en solstrålehistorie.

Konventionelle besætninger – og andre interessenter
Marineprotein og -fedt er velkendt i økologisk foder, hvor det tilsættes sofoder og smågrisefoder. Det reducerer behovet for importeret soja, og takket være en aminosyreprofil med høj fordøjelighed er det et elsket foderemne i mange rationer. Åbenlyse fordele, som også det konventionelle landbrug bør kunne nyde godt af i fremtiden.

- Marineprotein og -fedt bør blive mere aktuelt inden for konventionelt sofoder i fremtiden. Med den genetiske udvikling på avl og reproduktion vil drægtige søer og deres fostre bl.a. have glæde af Omega 3-fedtsyrer, og værdien herfra kender vi jo også til fra vordende mødre og børn. Til diegivende søer vil marineproteinerne øge søernes appetit og afstemme kroppens behov for en alsidig fedtsyreprofil, forklarer Torben Jensen og fortsætter:

- Derfor har vi også – med succesfulde resultater til følge – afprøvet marineproteinerne i en række konventionelle besætninger. Generelt stræber vi efter at udnytte flest mulige restprodukter, hvilket andre brancher efterhånden også har fået øjnene op for. Eksempelvis viser fiskefoderindustrien interesse for vores marineprodukter, ligesom vi har et salg af fermenteret og tørret rejemel, der anvendes som glukosamin-erstatning til heste- og hundefoder.