VA Råvaredisponering

Vores viden er DIN styrke

Råvaremarkederne står ikke stille ret lang tid ad gangen. Forskellige faktorer som vejrforhold, forbrugeradfærd og politiske tiltag er ensbetydende med hurtige bevægelser, som kræver en stor indsigt i markedet.

Netop den indsigt har vi i Vestjyllands Andel, hvilket i den grad kommer vores medlemmer til gode. Under konceptet VA Råvaredisponering tilbyder vi – ganske gratis – at passe medlemmernes indkøb, så de kan have fokus på andre ting i bedriften.

- I takt med at bedrifterne vokser og specialiseres, stiger behovet for viden om og håndtering af råvarerisiko. Samtidig bliver markedet mere globalt og prisfølsomt, og derfor er det nødvendigt at lægge en fast strategi for sin disponering. Dén del klarer vi for vores medlemmer, så de får mere tid til den daglige produktion, forklarer Anders Hald Svendsen, Senior Trader i VA.

Udover mere tid får medlemmer af VA Råvaredisponering også større økonomisk sikkerhed. Og dét har flere fordele.

- Ved at udlicitere ansvaret for sine råvareindkøb til os, minimerer man også sin risiko. Man får en budgetsikkerhed i dagligdagen og får skabt en generel politik for, hvordan man agerer i markedet. Det er med til at skabe overblik for de finansielle partnere og øger dermed ens kreditrating i banken, påpeger Anders Hald Svendsen og forklarer nærmere om konceptet.

- Vores fokus er især på delkøb, historik, budgetniveauer og muligheder i terminsmarkedet. Og konceptet viser, at det er en succes, i og med at vi ligger bedre til, end markedet har vist. Vi er forsigtige i vores strategi. Vi rammer derfor aldrig bunden, men er omvendt også et godt stykke fra toppen. Så længe vi placerer os i den bedre halvdel af markedet er der god grund til at være tilfreds.

Råvaredisponeringskonceptet viser sig da også mere og mere populært blandt VA-medlemmerne, som for de flestes vedkommende ser ind i en fremtid, hvor råvarerisikoen vil vokse på bedrifterne.

- Du bliver en del af en større enhed, som med ekstra volumen og kompetence kan disponere på vegne af dig. Det er hele andelstankens grundprincipper, hvor vi går sammen og dermed skaber de bedst mulige forudsætninger for at lykkes på den lange bane. Og resultaterne taler for sig selv, slutter Anders Hald Svendsen.

Se vores VIDEO om Mads Krogh, der er én af mange tilfredse medlemmer af VA Råvaredisponering.