Persondatapolitik

Vestjyllands Andel A.m.b.a., Danish Marine Protein A/S, Agroland A/S

Vi er glade for din interesse for os og vores varer.

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Vestjyllands Andel a.m.b.a., Danish Marine Protein A/S og Agroland A/S (“vi”, “os”, “vores”) indsamler, benytter og videregiver dine personoplysninger.

Når du handler med Vestjyllands Andel A.m.b.a., Danish Marine Protein A/S eller Agroland A/S, vil informationer om dine ordrer blive opbevaret i en fælles database, hvor både Vestjyllands Andel a.m.b.a., Danish Marine Protein A/S og Agroland A/S har adgang. Det selskab, der står anført på din ordrebekræftelse eller dine ekspeditionsbilag, er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Overordnet er Vestjyllands Andel A.m.b.a. dataansvarlig for oplysninger relateret til aftaler om grovvarer solgt med erhverv for øje, Danish Marine Protein A/S er dataansvarlig for oplysninger relateret til proteinvarer solgt med erhverv for øje, mens Agroland A/S er dataansvarlig for oplysninger relateret til aftaler om øvrige varer.

For så vidt angår behandlingen af personoplysninger i relation til jobansøgninger, henvises der til afsnit 9.

Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandling af dine personoplysninger er blandt andet nødvendig for, at vi kan indgå og opfylde aftaler med dig, besvare dine henvendelser, sende dig nyhedsbreve (hvis du har samtykket hertil) og i forbindelse med udstedelsen af recepter.

 

1. KONTAKTOPLYSNINGER

Vi er dataansvarlige efter persondataloven og den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016. ("Databeskyttelsesforordningen").

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, kan du kontakte de dataansvarlige på:

Vestjyllands Andel

Vester Kær 16

6950 Ringkøbing

Danmark

E-mail: vja@vja.dk

Tlf. 9736 6444

 

AgroLand

Vester Kær 16

6950 Ringkøbing

Danmark

E-mail: vja@vja.dk

Tlf. 9736 6444

 

 

 

2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, som fremgår af afsnit 3 nedenfor.

Vi indsamler de personoplysninger, som du giver os, herunder eksempelvis kontaktoplysninger, ordrehistorik mv.

I visse tilfælde indsamler vi desuden nedenstående personoplysninger fra de anførte tredjeparter:

Typen af personoplysninger
Tredjeparter

Oplysninger om dine besætninger, kreaturer og flytninger af svin.

Miljø- og Fødevarestyrelsen. Klik på link til offentligt register her.

Oplysninger om markdata og jordbrugskontrol.

Landbrugsstyrelsen. Klik på link til offentligt register her.

Tro og love erklæring om økologi.

Landbrugsstyrelsen.

Din kreditvurdering.

RKI Experian A/S. Klik på link til offentligt register her.

Debitor Registret A/S. Klik på link til offentligt register her.

Oplysninger om dyrelægerecepter, der er udskrevet til dig.

Den dyrlæge, som du har anvendt.

 • Derudover indsamler vi automatisk visse personoplysninger om din brug af vores hjemmeside, herunder IP-adresser, browsertype og hvilke sider, du har besøgt.

3. ANVENDELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi anvender alene dine personoplysninger til følgende formål:

 1. for at opfylde vores aftale med dig, herunder for at levere de varer og den service, som du har bedt om,

 2. for at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale, og andre nyheder om vores varer, herunder via e-mail, hvis du har givet samtykke til sådan markedsføring, og

 3. for at overholde vores juridiske forpligtelser og for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav.

4. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi kan i det omfang det er nødvendigt eller relevant overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 1. Serviceudbydere, herunder hosting-udbydere samt tredjeparter som yder IT-support, pensions-, forsikrings- og advokatselskaber og reklamebureauer;

 2. Samhandelspartnere, herunder certificeringsorganer.

 3. Offentlige myndigheder, herunder Lægemiddelstyrelsen og Landbrugsstyrelsen;

 4. Fragtmænd.

  Du kan være sikker på, at overførsel af dine personoplysninger altid vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og under passende sikkerhedsforanstaltninger.

   

5. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS

Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS.

Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. 

Overførsler vil derfor alene ske, hvis modtageren:
 • er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau (jf. i Databeskyttelsesforordningens artikel 45(1)),

 • er forpligtet af et sæt bindende virksomhedsregler, som er godkendte (jf. i Databeskyttelsesforordningens artikel 46(2), litra b),

 • har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter (jf. i Databeskyttelsesforordningens artikel 46(2), litra c og d), eller 

 • har opnået ’EU-US Privacy Shield Framework’-certificering (kun relevant for modtagere i USA), (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 45(1)).

 Vi overfører i øjeblikket personoplysninger til The Rocket Science Group LLC i USA, der håndterer udsendelse af visse e-mails, herunder nyhedsbreve og servicemeddelelser, til vores kunder. The Rocket Science Group LLC har opnået ’EU-US Privacy Shield Framework’-certificering, hvilket sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Såfremt du ønsker yderligere information om vores overførsler af personoplysninger til tredjeparter uden for EU/EØS, kan du altid rette henvendelse til os ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 1. Vi kan i den forbindelse oplyse dig, hvor oplysninger om de pågældende beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige, eller hvordan der kan fås en kopi af relevante dokumenter, herunder Europa-Kommissionens standardkontrakter.

 

6. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt for:

 1. at indgå eller opfylde en kontrakt indgået med dig, herunder for at levere de varer og den service, som du har bedt om samt håndtere dine betalinger og forespørgsler; jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra b,

 2. at overholde vores retlige forpligtelser, herunder i forbindelse med regnskabsaflæggelse og bogføring; i medfør af bogføringslovens kapitel 5, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra c, og

 3. at forfølge vores legitime interesse i at kommunikere med dig; jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f.

  Vi vil også behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke hertil, eksempelvis for at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale, og andre nyheder om vores varer; jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra a.

7. BESKYTTELSE OG OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller offentliggørelse.

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive opbevaret som anført herunder:

Typen af personoplysninger
Opbevaringsperiode

Personoplysninger modtaget med henblik på indgåelse og opfyldelse af en aftale med jer.

Så længe så længe I er andelshavere/har en kundekonto ved os, eller så længe opbevaring er påkrævet ved lov (eksempelvis for at overholde kravene i bogføringsloven).

Uanset ovenstående opbevares personoplysninger, der er relateret til en indgået aftale, dog i op til tre år fra den pågældende aftales opfyldelse.

Personoplysninger modtaget med henblik på udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

Indtil dit samtykke tilbagekaldes eller ikke har været anvendt af os i 1 år.

Personoplysninger modtaget i forbindelse med anden korrespondance så som produktforespørgsler mv.

Indtil din henvendelse er færdigbehandlet, og der ikke er grund til at tro, at der vil være behov for yderligere korrespondance.

Personoplysninger modtaget i forbindelse med udarbejdelse af recepter.

Så længe opbevaring er påkrævet ved lov, hvilket på tidspunktet for udarbejdelsen af denne persondatapolitik er 5 år fra receptens udstedelse.

8. INDSIGT I OG KORREKTION AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 har du følgende rettigheder:

 1. retten til at modtage en kopi af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig og til at videregive denne kopi til en anden dataansvarlig,

 2. retten til at få slettet, opdateret eller berigtiget de personoplysninger som vi har indsamlet om dig,

 3. retten til at begrænse behandlingen af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig,

 4. retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig,

 5. retten til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, og

 6. retten til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9. SÆRLIGT FOR JOBANSØGERE

 • Vestjyllands Andel a.m.b.a., Danish Marine Protein A/S og Agroland A/S er hver især dataansvarlige for så vidt angår de jobansøgninger, der modtages. Du finder kontaktoplysninger på den dataansvarlige i afsnit 1. ovenfor.

 • Vi behandler de personoplysninger, som du sender til os i forbindelse med din jobansøgning, samt oplysninger som vi modtager fra rekrutteringsbureauer, som du har været i kontakt med. Hvis du har refereret til tidligere arbejdsgivere, kan vi tillige indhente en udtalelse fra dem med henblik på bedre at kunne vurdere din jobansøgning.

 • Vi behandler personoplysningerne, fordi det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at kunne håndtere din jobansøgning, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f.

 • Dine personoplysninger kan blive videregivet til serviceudbydere inden for EU/EØS, herunder til vores IT-support og hosting-udbydere, samt vores koncernforbundne selskaber.

 • Din jobansøgning, herunder personoplysningerne indeholdt i din jobansøgning, vil blive opbevaret i op til 6 måneder fra den dag, vi modtager din jobansøgning, medmindre du samtykker til en længere opbevaringsperiode.    

 • Du har i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 visse rettigheder, jf. afsnit 8 i denne persondatapolitik.

10. ÆNDRINGER TIL DENNE PERSONDATAPOLITIK

Væsentlige ændringer til denne persondatapolitik vil blive meddelt dig via e-mail og på vores hjemmeside.