VA SizeMatters: Sigtemaskine sikrer den rette formaling

I Vestjyllands Andel har vi i en lang årrække haft stor fokus på formalingsgraden i grisefoder. Med opfindelsen af sigtemaskinen VA SizeMatters sikrer vi en konstant foderkvalitet, hvilket bl.a. er alfa omega i forbindelse med udviklingen af robuste grise.

I 2021 kom Vestjyllands Andel på banen med en banebrydende nyhed til grovvarebranchen. Efter to års udvikling – i tæt samarbejde med Øgendahls Maskinfabrik og Haltek – kunne vi præsentere sigtemaskinen VA SizeMatters.

VA SizeMatters udtager prøver for hver 2 tons grisefoder, der bliver produceret på fabrikkerne i Hee, Ringkøbing og Borris. Dette skal bl.a. være med til at sikre større og mere automatiseret kontrol med produktionen, så den tiltagende efterspørgsel efter vores produkter ikke kommer til at gå ud over foderkvaliteten, men sikrer den garanterede formalingsgrad.

- Vi har i en lang årrække gjort meget ud af at ramme den helt rigtige formaling i vores grisefoder. Hidtil har vi udtaget én sigteprøve pr. foderblanding manuelt, så vi har kunnet følge med i formalingsgraden. Dette mente vi dog ikke var godt nok, set ud fra de krav, som vi og vores kunder bør have til kvaliteten af vores foder, fortæller Brian Agerbo, salgschef i Vestjyllands Andel og tilføjer:

- En kontrolleret og stabil formaling er afgørende for besætningens effektivitet og går direkte på producenternes bundlinje. Derfor har vi opfundet denne sigtemaskine.

Tør- og vådsigtning i kombination
Udover tørsigtning foretager Vestjyllands Andel også ugentligt vådsigtninger af udvalgte blandinger. Denne proces er ligeledes vigtig for at kende de tolerancer, der skal plottes ind i sigtestyringen.

- Det er vores erfaring, at kornets formaling ændrer sig meget over en sæson. Som de fleste fra branchen sikkert ved, er det ikke ligegyldigt, om kornet er tørt eller vådt, men at tørt korn også ændrer sig, er måske mere overraskende. Det er ikke kun, når kornet bliver lagerfast, men også alt afhængig af, hvilket parti det kommer fra, at der kan forekomme ændringer. Derfor er det vigtigt hele tiden at kende formalingen, forklarer Brian Agerbo.

Han bakkes op af dyrlæge Poul-Erik Højbjerg, som har arbejdet intenst med vådsigtning igennem 7,5 år.

- Korrekt formaling af foder ligger mig så meget på sinde, at jeg tidligere har udtalt, at jeg ikke ville gå på pension, før foderstoffirmaerne begynder at deklarere partikelstørrelse i deres foder. Nu er der heldigvis udsigt til, at det begynder at komme på plads for nogle af firmaerne, udtaler Poul-Erik Højbjerg og tilføjer:

- Især nu hvor Vestjyllands Andel kan tjekke foderet, mens det bliver produceret, og efterfølgende kan se partikelstørrelsen i pillerne, når de er færdige. Det er simpelthen det, der skal til, for at vi kan få produceret foder, der har den helt rigtige partikelstørrelse, og dermed skabe nogle robuste grise.

Se VA SizeMatters i aktion og hør fabrikschef Finn Vile Jensen fortælle mere om sigtemaskinen i videoen.