Vestjyllands Andel sikrer sig 100% af aktierne i DanVit

Efter 9 måneder som majoritetsejer af DanVit overtager Vestjyllands Andel nu de resterende 49% af rådgivningsselskabet. Aftalen om fuldt ejerskab er en del af strategien, men sker tidligere end forventet.

Synergierne var til at få øje på, da Vestjyllands Andel i oktober 2022 købte 51% af aktierne i DanVit, der beskæftiger sig med rådgivning og salg af foderløsninger til grise.

Samarbejdet har bl.a. været med til at højne produktionsudnyttelsen på Vestjyllands Andels mineralfabrik i Hee, ligesom DanVits eksisterende kunder har fået adgang til et væsentligt større produktsortiment. Disse synergier styrkes nu yderligere, idet Vestjyllands Andel fremadrettet tegner sig for 100% af aktierne i DanVit.

- Den nuværende situation i dansk griseproduktion fordrer, at vi samler alle kræfter med henblik på at lave så effektiv en optimering som muligt. Både hvad angår foderproduktion og rådgivning. Set i det lys er et 100% ejerskab af DanVit i fuld overensstemmelse med Vestjyllands Andels strategi, fordi vi i endnu højere grad kommer til at udnytte vores kompetencer inhouse, fortæller Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel.

Det lå dog ikke i kortene, at DanVit allerede fra sommeren 2023 skulle være et 100% VA-ejet datterselskab.

- Overtagelsen sker ganske vist tidligere end forventet, men vi ønsker samtidig at udnytte muligheden for at konsolidere Vestjyllands Andels position i branchen yderligere. Som andelsselskab er vi sat i verden for at skabe værdi for vores ejere, hvilket det fulde ejerskab i DanVit bidrager til, lyder det fra Steen Bitsch.

Medarbejderne fortsætter
DanVit A/S fortsætter som eksportselskab, mens DanVits danske kunder i den kommende periode tilbydes medlemskab af Vestjyllands Andel.

De nuværende medarbejdere på selskabets kontor i Tilst ansættes desuden alle i VA-regi. Deriblandt direktør i DanVit, Bjørn Asmussen, som ser store fordele ved den nye ejerstruktur.

- I kølvandet på Vestjyllands Andels investering i DanVit i oktober 2022 stod det hurtigt klart, at der er mange sammenfald imellem de fundamentale forretningsben i de to selskaber. Derfor er der en oplagt og betydelig gevinst i at søge de synergier, som et fuldt ejerskab vil bringe, påpeger Bjørn Asmussen og tilføjer:

- Det er derfor meget tilfredsstillende, at det parterne imellem har været muligt at iværksætte en effektiv og hurtig proces til gavn for vores ejere.

Udover DanVit råder Vestjyllands Andel over tre øvrige datterselskaber: AgroLand, Adival og Agro Enterprise Planning. Vestjyllands Andel har desuden kapitalandele i en lang række øvrige selskaber.