Vestjyllands Andel og DBC Invest øger sin ejerandel i Outrup Biogas

DBC Invest, som siden efteråret 2020 har været medejer af Outrup Biogas, køber nu en større andel i anlægget. Dette sker som en konsekvens af, at Sønderhøjgård ApS har ønsket at implementere deres exit-strategi for virksomheden.

I begyndelsen af 2018 var Preben Lauridsen og Kjartan Poulsen fra Sønderhøjgård ApS med til at tage det første spadestik til Outrup Biogas. De var dermed også blandt storleverandørerne af biomasse, da anlægget cirka halvandet år senere leverede den første biogas til naturgasnettet.

Efter eget ønske forlader Sønderhøjgård ApS nu ejerkredsen i Outrup Biogas. Det betyder, at DBC Invests ejerandel i anlægget stiger til 64,55 %.

- Vi har valgt at sælge vores ejerandel i Outrup Biogas, som en del af exit-strategien for de virksomheder, vi er medejere af. Anlægget står i de kommende år foran en videreudvikling, som efter vores vurdering vil komme til at gå stærkt. Ikke mindst i kombination med at vores CO2-udledning sandsynligvis skal indgå i andre energiformer i fremtiden. De investeringer, der skal foretages fremadrettet, mener vi ikke stemmer overens med vores alder i forhold til afskrivning og salg på et senere tidspunkt, forklarer Preben Lauridsen fra Sønderhøjgård ApS.

Hos DBC Invest, hvis ejerkreds består af Vestjyllands Andel, Jysk Energi, HedeSelskabet og Langfristet Erhvervsfinansiering, glæder man sig over at kunne udbygge samarbejdet med Outrup Biogas.

- Outrup Biogas var et af de første anlæg, som DBC investerede i, og vi er meget tilfredse med anlæggets udvikling. Ejerne af Sønderhøjgård ApS har haft et ønske om at sælge deres anparter, og vi ser DBC som en naturlig køber i den forbindelse. Samtidig er vi glade for, at Preben Lauridsen vil fortsætte i sin rolle som bestyrelsesformand, så Outrup Biogas kan fortsætte med den nuværende bestyrelse, fortæller Rune Ledgaard Sørensen, direktør i DBC Invest.

En seriøs samarbejdspartner
For ejerne af Sønderhøjgård ApS er DBC Invest den naturlige køber af deres hidtidige ejerandel. Ikke mindst fordi anlægget igennem flere år har haft et godt samarbejde med DBC´s ejerkreds.

- DBC er en meget seriøs samarbejdspartner, som tænker langsigtet. De har forståelse for, at der skal være balance mellem biomasseleverandørerne og Outrup Biogas, som resulterer i et langsigtet og stabilt samarbejde mellem parterne. Vi har været i tæt dialog med LEF (Langfristet Erhvervsfinansiering, red.), der er en del af DBC, længe før DBC blev medejer. LEF har fra starten været med til at skaffe os den nødvendige finansiering til opførsel af Outrup Biogas. Det har gjort det naturligt for os af udbygge dette samarbejde, til hvor vi står nu, fortæller Preben Lauridsen.

Han glæder sig desuden over fortsat at være en del af udviklingen i Outrup Biogas fremadrettet.

- Som blivende formand og en forventelig udvidelse i 2023 ser jeg Outrup Biogas udvikle sig til et endnu mere bæredygtigt biogasanlæg, som i høj grad vil blive baseret på mere biomasse fra lokalområdet. Outrup Biogas skal være et aktiv for lokale landmænd og virksomheder. På længere sigt skal vi udvikle os til at indgå i produktion af alternative energiformer, hvilket formentlig vil blive i samarbejde med andre aktører, slutter Preben Lauridsen.