Trods tørke: Vestjyllands Andel præsenterer nyt, stort overskud

Vestjyllands Andel har endnu engang præsteret et tilfredsstillende regnskab. Denne gang lyder koncernresultatet før skat på 88,2 millioner kr., og bestyrelsen foreslår således en solid overskudsudlodning til medlemmerne.

Vestjyllands Andel stod godt igennem sidste sommers tørke. Det er grovvareselskabets seneste årsregnskab et tydeligt bevis på.

På toplinjen har Vestjyllands Andel formået at øge omsætningen til 2,18 milliarder kr. Samtidig lykkedes det for selskabet at komme ud med et koncernresultat på 88,2 millioner kr. før skat.

- Efter et år med store udfordringer for landbruget omkring den lille høst 2018, er det glædeligt, at vi i VA kommer godt ud af året. Det er tilfredsstillende og ventet, at omsætningen er steget, ligesom resultatet må betegnes som tilfredsstillende med baggrund i den mindre kornindgang, påpeger Leif Haubjerg, bestyrelsesformand i Vestjyllands Andel.

Han bakkes op af CEO Steen Bitsch, der kalder afvigte regnskabsår for skelsættende.

- 2018/2019 blev på mange måder skelsættende for VA. Indtægterne fra høsten 2018 påvirker regnskabet negativt med 25 millioner kr. ift. sidste år. Derimod er omsætningen på foder steget betydeligt, nøjagtigt som det er tilfældet for vores øvrige grovvareaktiviteter. Resultatet påvirkes ligeledes af, at VA for første gang aflægger et konsolideret koncernregnskab. Det har resulteret i en ekstraordinær indtægt fra selskaberne på cirka 20 millioner kr., påpeger Steen Bitsch.

Investeringer i det grønne område

Vestjyllands Andel er i øjeblikket i gang med en større ERP-investering. Endvidere investeres der massivt i det grønne område. Dermed sender selskabet også et vigtigt signal til både nuværende og kommende medlemmer om, at udviklingen af bæredygtige løsninger til landbruget har høj prioritet.

- Positiv udvikling i basisforretningen er et afgørende fundament for at skabe den nødvendige udvikling i almindelighed. Eksempelvis inden for det grønne område, hvor investeringerne i afvigte regnskabsår har andraget cirka 30 millioner kr. Vi ser disse investeringer som afgørende vigtige for fremtiden, idet VA ønsker at spille en fremtrædende rolle i den grønne dagsorden og fortsat søge at udvikle bæredygtige løsninger til gavn for medlemmerne, fortæller Steen Bitsch.

Et stigende medlemstal indikerer da også, at Vestjyllands Andels fokusområder stemmer godt overens med de behov og ønsker, som den moderne landmand har til sin produktion.

- Vi glæder os over at være med i front omkring den grønne omstilling, og vi får også mange anerkendende ord om dette engagement. Mange nye medlemmer har valgt VA som deres leverandør af varer og tjenesteydelser, hvilket vi ser som et tegn på, at vi gør det rigtige med innovation og partnerskab. Det er derfor glædeligt, at vi foreslår generalforsamlingen endnu en stor udlodning til vores ejere, slutter bestyrelsesformand Leif Haubjerg.

Bestyrelsen i Vestjyllands Andel foreslår på selskabets generalforsamling d. 2. oktober 2019 en overskudsudlodning på 43 millioner kr. til medlemmerne.