Styrket samarbejde: VA og Jysk Energi stifter fælles investeringsselskab

Vestjyllands Andel og Jysk Energi lægger yderligere et lag på det i forvejen tætte samarbejde. De to andelsselskaber har således stiftet et fælles investeringsselskab med henblik på at investere i danske biogasanlæg.

For godt og vel et år siden tog Vestjyllands Andel og Jysk Energi det første spadestik til et frugtbart samarbejde, som sidenhen førte til etableringen af Danish Bio Commodities (DBC).

Dét samarbejde bliver nu tilføjet endnu en dimension, idet de to andelsselskaber i fællesskab har stiftet investeringsselskabet DBC Equity. Hermed ønsker parterne at udnytte de stærke kompetencer og relationer til henholdsvis landbruget og energibranchen til yderligere investering i biogasbranchen.

- Vi har mødt mange positive tilkendegivelser for det initiativ, vi tog gennem stiftelsen af Danish Bio Commodities. Stiftelsen af DBC Equity er derfor også en naturlig konsekvens af dette, således at vi nu i fællesskab udvider samarbejdet til også at indbefatte investeringer i biogasanlæg, forklarer Niels Brøndsted, CFO i Jysk Energi.

Der er opbakning og et stærkt mandat fra begge de to andelsselskabers bestyrelser, som er forudsætningen for et langsigtet og troværdigt samarbejde.

- Jysk Energis investeringshorisont er langsigtet, og vi har en tradition for at investere i infrastruktur og energiproduktion. Vi mener, at vi er et godt match til en række af de etablerede biogasanlæg, som måtte ønske en stærk partner til at udvikle og optimere biogasanlæggene fremover, lyder det fra Niels Brøndsted.


Stor motivation

Også hos Vestjyllands Andel er der store forventninger til det nye selskab, som taler direkte ind i den aktuelle bæredygtighedsdagsorden.

- Det er vigtigt for Vestjyllands Andel at være en del af energiforsyningen i dansk landbrug, og herunder spiller vedvarende energi naturligvis en stor rolle. Ikke mindst set i lyset af de højaktuelle klimamål, som får stor betydning for vores branche i fremtiden. Derfor har vi også en stor motivation for at gå ind i det her, fastslår Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel.

Han påpeger i samme forbindelse, at grovvareselskabets markante fokus på udvindingen af græsprotein er yderligere et incitament til at investere yderligere i biogasbranchen.

- Vores investering i biogasanlæg skal være med til at skabe større grundlag for etableringen af græsraffinaderier på de samme lokationer. Især i Ringkøbing-Skjern Kommune er man allerede langt ift. at tænke projektet ind i lokalplanen, og jeg er ikke i tvivl om, at de andre kommuner kommer med. Det vil alt i alt bidrage til en større selvforsyningsgrad, hvilket utvivlsomt bliver en væsentlig del af vores fremtid, slutter Steen Bitsch.