Minister efter besøg hos VA: Vigtigt med innovative virksomheder som dem

Mandag aflagde fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister Jacob Jensen besøg hos Vestjyllands Andel. I den forbindelse blev han præsenteret for nogle af de løsninger og initiativer, som grovvareselskabet og dets medlemmer har iværksat som led i den grønne udvikling af dansk landbrug.

Efter et veloverstået Folkemøde på Bornholm satte fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister Jacob Jensen mandag kurs mod fastlandet – nærmere bestemt Vestjyllands Andels hovedkontor i Herning.

Her blev han modtaget af bl.a. CEO Steen Bitsch, som gav ministeren et indblik i selskabets udvikling af lokalt producerede proteiner, recirkulation af restprodukter fra fødevareindustrien og store engagement i biogasindustrien. Derudover blev det til en god snak om potentialet for CO2-indlejring og fremtidens bud på større såkaldt kaskadeunyttelse af biogen CO2.

- Det er spændende at se, hvordan Vestjyllands Andel er med til at udvikle forskellige nye løsninger på klimaudfordringerne. De arbejder både med nye alternative proteiner og landbrugets bidrag til den grønne omstilling af energiproduktionen. Det er vigtigt, at vi har innovative folk og virksomheder som dem. Vi har brug for alle værktøjer for at nå i mål med de ambitiøse klimamålsætninger i landbrugssektoren, fortæller Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

I løbet af de seneste 5 år har Vestjyllands Andel investeret og engageret sig massivt i den grønne udvikling af dansk landbrug. Derfor glæder det også Steen Bitsch, at de forskellige CO2-reducererende initiativer giver så meget genlyd i branchen, at de i flere tilfælde har tiltrukket sig opmærksomhed fra Christiansborg.

- Vi har igennem de seneste år haft et særdeles godt samarbejde med de respektive ministre for vores erhverv, som løbende har vist interesse for Vestjyllands Andels indspil ift. den grønne dagsorden. Dét samarbejde ser vi frem til at udbygge yderligere med Jacob Jensen, der med sin landbrugsfaglige baggrund har de rette forudsætninger for at forstå nogle af de komplekse tematikker, som vi og vores flere end 4.000 medlemmer arbejder med i den daglige udvikling af dansk landbrug, forklarer Steen Bitsch.

Samtidig glæder VA-direktøren sig over, at der under besøget blev mulighed for at stille skarpt på de synergier, som allerede nu skabes på tværs af forskellige brancher.  

- Der hersker en stor udviklingslyst og samarbejdsvillighed på tværs af landbrugs- og energisektoren, hvilket vi også fik lejlighed til at snakke om i forbindelse med besøget. Generelt var det en særdeles positiv oplevelse, som forhåbentlig har bidraget til at inspirere både ministeren og Vestjyllands Andel i vores fælles fremtidige mission for at fastholde dansk landbrug i front, slutter Steen Bitsch.