DBC Invest kan blive en del af milliardinvestering: Plan om stor energipark ved Brønderslev

Sindal Biogas, GFE Krogenskær og selskabet DBC Invest står klar til at investere i en ny energipark med biogasanlæg, vindmøller, solceller, Power2X, CO2 fangst og en proteinfabrik syd for Brønderslev.

Offentliggjort d. 8. marts 2023

Brønderslev bliver CO2 negativ
Biopark Brønderslev kan gøre Brønderslev Kommune CO2-negativ og skabe 100 lokale arbejdspladser. Første vigtige skridt er et stort industribiogasanlæg, som Brønderslev Kommune skal stemme om at sende ud til debat.

Syd for omfartsvejen
Bioparken tænkes placeret i et område syd for Søndre Omfartsvej og vest for Hirtshalsmotorvejen, hvor der i forvejen er vindmøller. Der er god afstand til nærmeste naboer, og der er gode trafikforhold, så parterne bag projektet mener, placeringen er meget velegnet.

- Vi fremlægger en ambitiøs plan – men ikke et færdigt projekt. Vi vil gerne i dialog med alle interesserede og vil lytte til idéer og bekymringer. Biopark Brønderslev skal være et aktiv, som er med til at sikre en bæredygtig, lokal energiforsyning i Brønderslev og skabe grundlag for vækst i en fremtid, hvor grøn omstilling står øverst på dagsordenen.

Sådan siger Morten Glenthøj, som repræsenterer gruppen der står bag initiativet til
energiparken.

Vendsyssels største
Biopark Brønderslev bliver Vendsyssels største grønne energianlæg med Nordjyllands største biogasanlæg. Det skal producere energi fra dybstrøelse og gylle fra lokale landbrug. De kan på den måde spare en kommende CO2 afgift og dermed fremtidssikre landbrugsdriften i området.

Der er plan om at opføre 10-12 vindmøller på hver 200 meters højde. Det er 30% højere end møllerne i området men over 50% mere effektiv. Desuden skal der etableres solceller på et 300 hektar stort område omkring biogasanlægget og langs motorvejen.

Borgmester: Lyt til borgerne
Borgmester Michael Klitgaard bakker op om idéen.

- Jeg synes, det er en gave, at vi både får en ny, stor virksomhed, gør kommunen klimaneutral og sikrer gode vilkår for landbruget. Så jeg håber, det kan lykkes, og jeg noterer med tilfredshed, at folkene bag Biopark Brønderslev vil gøre meget ud af at lytte til borgerne. Det gør vi også i byrådet, understreger Michael Klitgaard.

Som et led i forhøringen inviterer Biopark Brønderslev til informations- og dialogmøde om biogasanlægget i nær fremtid. Indtil videre kan man læse mere om projektet på bioparkbronderslev.dk og i det materiale, Brønderslev Kommune sender i høring på bronderslev.dk

Om DBC Invest
DBC Invest er ejet af Vestjyllands Andel, Jysk Energi, Hedeselskabet og Langfristet Erhvervsfinansiering.

Foruden Biopark Brønderslev er DBC Invest medejer af følgende biogasselskaber:
- BB Biogas
- Grauballegaard Biogas
- Outrup Biogas
- Sindal Biogas
- Vestjysk Biogas
- Vrejlev Bioenergi
- Sønderjysk Biogas
- Ikast Biogas (barmarksprojekt)