Verdensnyhed: Økologisk griseproducent fodrer 100% sojafrit

Vestjyllands Andel har, i samarbejde med den økologiske griseproducent Laurs Papsø, etableret et hidtil uset projekt, hvor alle grise fodres med lokalt produceret protein – hele vejen igennem.

Det er ikke til at se… Men de flere hundrede økologiske grise, som boltrer sig på Laurs Papsøs bedrift ved Almind nord for Kolding er ganske unikke.

Som den første i verden – i større skala – fodrer Laurs Papsø alle sine grise uden brug af sojaprotein. Dermed bidrager han positivt til den igangværende grønne udvikling af dansk landbrug, hvor der i endnu højere grad fokuseres på anvendelsen af lokalt produceret protein.

- Jeg ved ikke, om jeg er så meget frontløber, men jeg er med til at lægge min besætning til, så vi kan få prøvet nogle produkter af. Det synes jeg er spændende, lyder det afdæmpet fra Laurs Papsø.

Vestjyllands Andel, som står for udvikling og produktion af foderet, har i de seneste år satset stort på lokalt produceret protein via bl.a. græs, søstjerner og restprodukter fra fiskeindustrien. Flere af grovvareselskabets kunder anvender allerede de alternative proteinkilder, men hidtil kun i dele af besætningen.

- Projektet startede, fordi vi gerne ville vise, at fodring med græsprotein og marineprotein godt kan fungere i praksis i en hel besætning. I og med Laurs både har smågrise, søer og slagtegrise har vi haft mulighed for at implementere lokalt produceret protein hele vejen igennem systemet for dermed at se langtidseffekten af det, forklarer Kristian Knage-Drangsfeldt, der er produktkonsulent i Vestjyllands Andel.

Én ting er visioner – noget andet er resultater. Heldigvis er det en tilfreds landmand, som kan se tilbage på et succesfuldt forløb, hvor grisene er vokset helt efter hensigten.

- Set fra mit perspektiv fungerer det godt med de alternative proteinkilder i foderet. Både hvad angår tilvækst og mælkeydelse fra søerne, så har effekten generelt været god. Det er ikke sådan, at det falder ud sammenlignet med traditionelt foder, lyder det fra Laurs Papsø, der producerer cirka 1.600 slagtegrise om året.

Et helt unikt projekt
De positive resultater i Almind har givet blod på tanden hos Vestjyllands Andel. Ikke mindst fordi lokalt produceret protein formodes at blive en endnu større del af den grønne dagsorden for dansk landbrug.

- Det her projekt er helt unikt, men visionerne rækker videre ud. Økologerne er ganske vist de første til at lykkes med 100% sojafri fodring i en hel besætning, men vores marineprotein bliver også brugt konventionelt, så vi er allerede i gang med at udbrede det, påpeger Kristian Knage-Drangsfeldt og uddyber:

- Tidligere fangede man fisk udelukkende til at lave fiskemel. Men det her er restprodukter, som vi giver fornyet værdi, hvilket passer godt ind i vores tanker om bæredygtighed og reduceret klimabelastning. Det samme gælder for vores græsprotein, hvor vi udover selve proteinudvindingen sørger for at binde noget kulstof på markerne, samtidig med at vi anvender restprodukterne til øvrige dyregrupper eller i biogasanlæg.

Også Laurs Papsø glæder sig over de positive synergier, som lokalt produceret protein fører med sig.

- Jeg synes, det er fint, hvis vi kan producere noget protein på hjemmemarkedet. Fremfor at vi skal hente det på den anden side af jorden i form af noget soja, som bliver dyrket derovre. Det må da være bæredygtighed, at vi kan genanvende nogle af de ressourcer, vi har på vores egne breddegrader, slutter Laurs Papsø.