Ny opfindelse: Vestjyllands Andel har søgt verdenspatent på sigtemaskine

Vestjyllands Andel har opfundet en ny sigtemaskine, som skal være med til at sikre den helt rette formaling i vores foderprodukter. Opfindelsen falder bl.a. i god jord hos dyrlæge Poul-Erik Højbjerg, der i flere år har haft stor fokus på partikelstørrelse i grisefoder.

Igennem de seneste 2 år har Vestjyllands Andel – i tæt samarbejde med Øgendahls Maskinfabrik og Haltek – barslet med en nyhed til grovvarebranchen.

Vi har således udviklet en spritny sigtemaskine, som udtager prøver for hver 2 tons grisefoder, der bliver produceret på fabrikkerne i Hee, Ringkøbing og Borris - se video om sigtemaskinen her. Dette skal bl.a. være med til at sikre større og mere automatiseret kontrol med produktionen, så den tiltagende efterspørgsel på Vestjyllands Andels produkter ikke kommer til at gå ud over foderkvaliteten.

- Vi har i en lang årrække gjort meget ud af at ramme den helt rigtige formaling i vores grisefoder. Hidtil har vi udtaget én sigteprøve pr. foderblanding manuelt, så vi har kunnet følge med i formalingsgraden. Dette mente vi dog ikke var godt nok, set ud fra de krav, som vi og vores kunder bør have til kvaliteten af vores foder. Derfor har vi opfundet denne sigtemaskine, fortæller Anders Kaae, produktrådgiver i Vestjyllands Andel.

Takket være den nye sigtemaskine kan Vestjyllands Andels procesoperatører hele tiden se og ændre på formalingen i foderet. Samtidig logges alle data, så det er muligt at undersøge tidligere foderprøver, hvis det skulle blive nødvendigt.

Tør- og vådsigtning i kombination
Udover tørsigtning foretager vi også ugentligt vådsigtninger af udvalgte blandinger. Denne proces er ligeledes vigtig for at kende de tolerancer, der skal plottes ind i sigtestyringen.

- Det er vores erfaring, at kornets formaling ændrer sig meget over en sæson. Som de fleste fra branchen sikkert ved, er det ikke ligegyldigt, om kornet er tørt eller vådt, men at tørt korn også ændrer sig er måske mere overraskende. Det er ikke kun, når kornet bliver lagerfast, men også alt afhængig af, hvilket parti det kommer fra, at der kan forekomme ændringer. Derfor er det vigtigt hele tiden at kende formalingen, forklarer Anders Kaae.

Han bakkes op af dyrlæge Poul-Erik Højbjerg, som har arbejdet intenst med vådsigtning igennem 7,5 år.

- Korrekt formaling af foder ligger mig så meget på sinde, at jeg tidligere har udtalt, at jeg ikke ville gå på pension, før foderstoffirmaerne begynder at deklarere partikelstørrelse i deres foder. Nu er der heldigvis udsigt til, at det begynder at komme på plads for nogle af firmaerne, udtaler Poul-Erik Højbjerg og tilføjer:

- Især nu hvor Vestjyllands Andel kan tjekke foderet, mens det bliver produceret, og efterfølgende kan se partikelstørrelsen i pillerne, når de er færdige. Det er simpelthen det, der skal til, for at vi kan få produceret foder, der har den helt rigtige partikelstørrelse, til grisene.

Vestjyllands Andel har søgt verdenspatent på sigtemaskinen, som har arbejdstitlen ”SizeMatters”.