Persondatapolitik - Facebook

PERSONDATAPOLITIK – FACEBOOKSIDE

  • 1.1 Vestjyllands Andel a.m.b.a. (”VA”) er fælles dataansvarlig med Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) for den    behandling af personoplysninger, der til statistiske formål finder sted på VAs Facebookside via værktøjet ’Page  Insights’.
  • 1.2 VA har indflydelse på, hvilken statistik der genereres af Facebook i relation til besøgende på VAs Facebookside, men modtager udelukkende disse statistiske oplysninger i aggregeret og anonymiseret form fra Facebook. VA modtager eller opbevarer derfor ikke personoplysninger om dig i den forbindelse.
  • 1.3 De statistiske oplysninger der genereres af Facebook anvendes af VA med det formål at opnå en bedre forståelse for, hvordan Facebooksiden bruges. Behandlingen af dine personoplysninger iværksættes på basis af VAs legitime interesse i at forfølge dette formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f.
  • 1.4 Såfremt du vil vide mere om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger, kan du læse Facebooks persondatapolitik her.
  • 1.5 Du har i henhold til artikel 15-18 og artikel 20-21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) ret til at (i) få indsigt i de oplysninger, som VA og Facebook behandler om dig; (ii) modtage en kopi af de oplysninger, som VA og Facebook behandler om dig samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig; (iii) få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet; (iv) gøre indsigelse mod VAs og Facebooks behandling af dine personoplysninger; og (v) få begrænset VAs og Facebooks behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.
  • 1.6 Ønsker du at udøve de i punkt 1.5 anførte rettigheder, så anbefales du at kontakte Facebook som anført her, idet alene Facebook har adgang til de personoplysninger, der behandles med henblik på at generere statistik. Du kan dog også kontakte VA ved brug af kontaktoplysningerne nedenfor, såfremt du ønsker vores bistand i forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder:

            Vestjyllands Andel a.m.b.a. Vester Kær 16 6950 Ringkøbing E-mail: vja@vja.dk Telefon: + 45 97 36 64 44

  • 1.7 Du har altid ret til at klage over VAs og Facebooks behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

KONTAKT OS PÅ MAIL ELLER RING..

Send os en mail

Send os en mail

Ring til os

Ring 9736 6444

Følg os på de sociale medier