Nytårshilsen: Formanden har ordet

I forbindelse med overgangen til 2021 er det naturligt at kigge tilbage på året, der gik, og ligeledes se fremad mod det nye.

Ser vi på 2020 må vi nok erkende, at det blev noget anderledes, end vi havde forestillet os. Her tænker jeg naturligvis på den pandemi, vi stadig kæmper med. Hårdest er det gået ud over minkerhvervet. De har endda ikke fået en afklaring på deres fremtid endnu mht. erstatning og eventuel fremtidig drift. Kvæg- og griseproduktionen ser begge ud til at få et fornuftigt år, om end med meget store udsving - især hvad angår svinekød og smågrise. Her blev problemet pludselig at få klaret slagtningerne pga. udbrud af Covid-19 blandt medarbejderne.

På økologiområdet gav pandemien ligeledes store problemer omkring proteinforsyningen med soja fra Kina. Dette bevirkede, at vi fik dispensation til brug af konventionel soja. Situationen er imidlertid problematisk, da kineserne stadig ikke agter at levere. Nu grundet en tredobling af prisen ift. kontrakterne. Dette vil i givet fald komme til at koste hele grovvarebranchen store summer. Vi vil i Vestjyllands Andel blive hårdt ramt, da økologiområdet fylder meget hos os.

I marken oplevede vi gode udbytter. Sommeren forløb ganske fint mht. planteavl, og det resulterede i et godt resultat i langt de fleste afgrøder.

I Vestjyllands Andel indledte vi bl.a. året med at komme på plads i de nye omgivelser i Herning. Vi havde sideløbende været i gang med forberedelserne af det nye ERP-system i nogen tid, og i maj skulle det så rulles ud. Pga. Corona-udbruddet blev det nu vanskeligere at få medarbejderne trænet i det nye system. Dette måtte ske virtuelt, da mange pludselig arbejdede hjemmefra. Det har ikke været med til at gøre processen nemmere.

Alligevel synes jeg her ved årsskiftet, at vi er kommet ganske godt i mål. Vi er bevidste om, at det nye system har givet udfordringer for nogle medlemmer og kunder, men det var ikke uventet. Sådan er det i alle større virksomheder, hvor der bliver skiftet IT-system, og her er det vigtigt at huske på, at vi ikke havde noget valg. Skulle der stadig være nogen med udfordringer ift. det nye system, beder vi om, at I henvender jer, så vi kan få tingene løst.

Vestjyllands Andel er desuden – via selskabet Danish Bio Commodities – blevet medejer af en række biogasanlæg. Vi betragter dette som et nyt og vigtigt område, hvor vi kan hjælpe landbruget med at løse klimaudfordringen på en god måde. Det er et nyt område for de fleste landmænd, men samtidig et område, som vi er nødt til at engagere os i, hvis vi skal mindske vores klimaaftryk.

I landbruget sidder vi med nøglen til mange af de udfordringer, der er på dette område. CO2-certifikater er en af de ting, som I skal interessere jer for. Pas godt på dem, og lad være med at sælge dem. Ingen ved hvad prisen reelt er, og I skal selv gøre brug af dem, når I skal sælge jeres varer.

På trods af Corona-pandemien står Vestjyllands Andel i dag stærkere og bedre rustet til fremtiden end tidligere. Vi vil aktivt udnytte mulighederne til gavn for landbruget. Også i året der kommer. 

Med de bedste ønsker om et godt nytår til jer alle.
 
Leif Haubjerg, bestyrelsesformand