Hvilken risikogruppe er relevant for dig?

I forbindelse med omlægningen til non-GM produceret mælk kan man som leverandør vælge imellem 3 risikogrupper - gruppe 0, gruppe 1 og gruppe 2.

Ved første øjekast på VLOG-standarden lægges der op til, at alle producenter vælger at indgå i risikogruppe 0. Det er vigtigt som mælkeproducent at overveje, hvilken gruppe der er mest relevant for en selv og for ens økonomi.

Ved non-GM fodring er det følgende, der vurderes som risikovarer:

  • Soya
  • Majs
  • Roer
  • Raps
  • Ris
  • Bomuld

Gruppe 0:
Alle råvarer, foderblandinger, mineraler og restprodukter, der indeholder risikovarer, skal være VLOG-verificeret og købt hos en VLOG-certificeret leverandør. Dette gælder til alle dyregrupperne i besætningen, dvs. kalve, kvier og malkekøer skal fodres med VLOG-verificeret foder.

Man skal være sikker på, at ens foderleverdør er VLOG-certificeret. Det er derfor dit ansvar at sikre, at de råvarer, foderblandinger, mineraler og restprodukter, du køber, er leveret direkte fra VLOG-certificeret fabrik eller lager. Der skal ikke gemmes prøver af foder/råvarer. Ved at vælge gruppe 0 er der audit hvert 3. år.


Gruppe 1:
Alle risikovarer til den del af produktionen, der leverer non-GM, skal være VLOG-certificeret og købt hos en VLOG-certificeret leverandør. Kalve og kvier må fodres med GM-foder op til 3 måneder før kælvning. Hvis der på bedriften produceres slagtekalve, grise osv. kan disse dyregrupper fortsat fodres med GM-foder. Så længe GM-foder holdes separat fra den del af produktionen, der leverer non-GM mælk.

Ved at vælge denne gruppe vil man således kunne fodre kalve og kvier med løsninger, der indeholder GM-foder. Dette kunne f.eks. være Kal’komet. Der skal ikke gemmes prøver af foder/råvarer. Det er dit ansvar at sikre, at al risikofoder, der skal tildeles de malkende køer, er fra VLOG-certificeret leverandør. Ved at vælge gruppe 1 er der audit hvert 2. år.


Gruppe 2:
Alle risikovarer til den del af produktionen, der leverer non-GM mælk, skal være non-GM.
Kalve og kvier må fodres med GM-foder op til 3 måneder før kælvning. GM-foder skal holdes separat fra den del af produktionen, der leverer non-GM.

Gruppe 2 vil derfor give dig mulighed for at købe risikovarer fra skib eller direkte levering fra leverandør. Kalve, kvier og andet dyrehold vil stadig kunne fodres, som de førhen er blevet. Der skal gemmes prøver af hvert læs non-GM foder/råvarer. Ved at vælge gruppe 2 er der audit hvert år.