HUSK de mange fordele i rug

Efter meget snak om meldrøjer i forbindelse med høsten 2020, viste det sig, at det generelle niveau af meldrøjer i rugen lå på 0,17 %. Dét har betydet, at en del rug er blevet renset for meldrøjer.

I kølvandet herpå er det dog vigtigt at huske, at rugen har rigtig mange fordele. Bl.a. indeholder rug en høj andel fibre sammenlignet med hvede og byg. Disse fibre er med til at give en god mæthedsfornemmelse, som vi specielt efterspørger ved drægtige søer og store slagtesvin.

Rug har vist sig at give et mere stabilt blodsukker hos dyrene, da fibrene fordøjes over en længere periode. Ved fodring med hvede stiger blodsukkeret kraftigt kort tid efter fodring og falder hurtigt igen derefter, hvilket svarer til at give en pose slik til børn lige før sengetid.

Ved fodring af rug får man en 4 gange så høj produktion af den kortkædede fedtsyre butyrat, sammenlignet med byg. Butyrat har vist at have en positiv effekt på reduktion af salmonella, som dermed gør rug endnu mere interessant ift. slagtesvinefoder. Butyrat stimulerer også dannelsen af antistoffer, som lander i råmælken, der derved giver nogle mere robuste og sunde grise.

Desuden er rug godt i sædskiftet og et godt udbytte. Dét er endnu en af de mange fordele ved rug, hvilket også er grunden til, at der forskes intensivt inden for området pt.

Til hjemmeblandere:
Som hjemmeblander skal du være opmærksom på meldrøjer ved at tage nogle stikprøver af rugen, da niveauet kan svinge meget.
Hvis rugen har været godt omrørt, er en prøve nok.

Ud fra den konkrete viden anbefales følgende:

  • Der bør maksimalt være 500 ppm meldrøje i foder til smågrise og slagtesvin
  • Der bør ikke være meldrøje i foder til søer

Test: Vej 1 kg rug af og tæl så meldrøjerne og vej dem. 7-18 stk. meldrøjer pr. kg svarer til 500 ppm meldrøje.