Nyt VA-sofoder giver markant bedre faringer

I Vestjyllands Andel har vi med stor succes udviklet en ny koncentreret blanding under navnet Sow Well. Denne blanding har nedsat dødfødte pr. faring væsentligt i de afprøvede besætninger.

Sow Well laver en positiv spiral fra før faring, som gør, at både soen og pattegrisene hurtigere kommer i gang efter faring. Det har de bl.a. erfaret hos Claus Clausen i Vojens, hvor driftsleder Lizette Pilegaard har oplevet særdeles positive resultater.

- Vi har brugt Sow Well XP i 6 uger, og det har gjort en stor forskel. Vi har de sidste 5 uger ligget fast på under 2 dødfødte pr. so, hvilket er en reduktion på ca. 0,5 - 0,6 pr. so, fortæller Lizette Pilegaard og tilføjer:

- Faringerne forløber bedre, og de nyfødte grise er så fine og levedygtige. Sow Well kommer både smågrisene, søerne og personalet til gode, så hos os er det kommet for at blive.

Mere energi i børen
Lillian Hestekjær, der er produktkonsulent i Vestjyllands Andel, glæder sig også over resultaterne i de afprøvede besætninger.

Hun fortæller i samme forbindelse, hvilken effekt Sow Well har på faringerne.  

- Sow Well er med til at give fostrene mere energi i børen, og dermed bevæger de sig mere, så oxytocin-niveauet i soen forhøjes. Det betyder en forkortet faring, hvilket er ensbetydende med flere mere levedygtige grise og færre dødfødte, forklarer Lillian Hestekjær og fortsætter:

- Når faringen er kortere, vil soen hurtigere komme i gang med at æde/malke, og pattegrisene har mere energi til at patte soen godt op. Da soen derved kommer til at give mere mælk tidligere, er det vigtigt, at man husker at tildele soen mere foder fra dag 1, så hun ikke taber sig i den første uge, da det kan give færre grise ved næste kuld.

Tildeles så sent som muligt
Lillian Hestekjær anbefaler desuden, at man tildeler Sow Well sent på dagen, hvilket de også har erfaret hos Dorthealund Landbrug i Haarby.

- Vi giver Sow Well så sent som muligt, inden vi går ud af stalden, så de har energi nok til faringen indtil morgenfodringen. Det er nemt at tildele blandingen, og søerne vil gerne have det, lyder det fra driftsleder Brian Kristensen.

Også han kan berette om flotte resultater fra farestalden.

- Siden nytår er resultaterne gået fra 16,8 levendefødte og 2,6 dødfødte til 17,8 levendefødte og 1,6 dødfødte. Faringerne forløber generelt nemmere hele vejen rundt, og faresøerne har store flotte yver og malker super godt. Så vi er meget tilfredse med produktet, slutter Brian Kristensen.

Sow Well er et fint expandat med optimal struktur til søer, som kan bruges både i færdigfoder, hjemmeblandet foder, tørfoder og vådfoder.