Fra tanke til vækst

Torben fik flotte vækstresultater med ordenligt foder

I Vestjyllands Andel søger vi den korte vej fra tanke til handling. Det vil blandt andet sige kort vej fra tanke til udbytte, til samarbejde, til effektivitet, til tillid og ikke mindst fra tanke til vækst.

En af de kunder, der har oplevet flotte vækstresultater med vores foder, er svineproducent Torben Hauskov. Disse resultater er bl.a. kommet på baggrund af et højt fokus på stabilitet.

- Jeg er kunde ved VA, fordi de er garant for kvalitet og ikke mindst stabilitet. Andre foderleverandører har lagt sig i selen fra starten for så at falde i kvalitet hen mod kontraktens slutning. Med VA oplever jeg til gengæld, at man hele vejen igennem får præcist det produkt, man har aftalt, hvilket er med til at sikre mig en stabil produktion, fortæller Torben Hauskov.

Han – og mange andre kunder – nyder godt af de produkter, der bliver produceret på Vestjyllands Andels egen mineralfabrik. I Torben Hauskovs tilfælde har det givet sig udslag i en langt højere tilvækst.

- I smågrisestalden havde jeg egentlig vænnet mig til, at grisene lå med en daglig tilvækst på omkring 450 gram. På det koncept, vi fodrer efter nu, har vi ligget stabilt på knap 600 gram over det seneste år, så her kan man se en tydelig forskel, påpeger svineproducenten, som på vejehold i smågrisestalden har opnået en daglig tilvækst på helt op til 634 gram.

- Jeg følger dagligt grisenes tilvækst på appen, der er koblet op på mine elektroniske vægte. Det er et stærkt styringsredskab, som jeg ofte bruger til at motivere medarbejderne. Tilvæksten får nemt et knæk, hvis der for eksempel ikke er blevet bestilt fedt, eller hvis grisene sammenblandes unødvendigt. Vægtene står i en sti, hvor gennemsnittet af grisene går, så det her er hverken ”hurtigløberne” eller babygrisene, der bidrager til statistikken.

- Men én ting er tilvækst – noget andet er foderforbruget. Her synes jeg også, at vi rammer et fint niveau, lyder det fra svineproducenten.

Det er dog ikke kun resultaterne på bundlinjen, der får Torben Hauskov til at glæde sig over samarbejdet med Vestjyllands Andel. Tilliden imellem parterne er lige så vigtig.

- Jeg har tillid, til det de siger og leverer. Det er vigtigt for at få tingene til at fungere. Og derudover oplever jeg bare en stor faglig dygtighed og interesse for vores resultater. De ringer, skriver og kommer herud i stalden for at følge det hele. De er altid til at få fat på, slutter Torben Hauskov.

Fakta om Torbens produktion:

(3.100 søer - 120.000 smågrise)

  • Vægt v. indsættelse og afgang: 6,5/30,8 kg.
  • Dødelighed i farestalden: 7-8%
  • Fravænningsvægt: 6,5 kg.
  • Foderstyrke/dag: 0,87 fes
  • Foderforbrug pr. kg. tilvækst: 1,65 fes
  • Dødelighed i klima: 2,0%
  • Foderomk. pr. gris 6,5 - 30,8 kg: 86,00 kr.