"En sikker start": Sammen skaber vi robuste grise med zinkfri koncept

Udfasning af medicinsk zink har igennem længere tid været på dagsordenen hos Vestjyllands Andel. Under navnet ”Safe Koncept – En sikker start” har vores grisefodergruppe udviklet en række populære foderblandinger.

Fra juni 2022 er anvendelsen af medicinsk zink i grisefoder fortid. Dermed venter en ny hverdag for mange danske griseproducenter.

I Vestjyllands Andel har vi igennem de seneste år haft stor fokus på zinkfri fodring, hvorfor en betydelig del af vores kunder og medlemmer allerede er godt i gang med konceptet.

Og lad os slå det fast med det samme: Det findes ikke noget vidundermiddel hvad angår fodring uden brug af medicinsk zink. Det handler om det gode håndværk - såvel fra griseproducentens som fra vores side.

- Det handler om at få tingene til at lykkes i fællesskab, og her har vi en god og løbende dialog med vores kunder. Så vi sammen får skabt de bedst mulige og mest robuste grise fra begyndelsen, påpeger VA-salgschef Brian Agerbo og tilføjer:

- Udviklingen af robuste dyr starter allerede i farestalden, hvor tiden omkring fravænning er specielt vigtig. Det svageste led i kæden skal altid være i fokus, og det gør sig især gældende ved fravænning uden medicinsk zink.

Udførlig tjekliste
I Vestjyllands Andel er nære kunderelationer i højsædet. Derfor prioriterer vores kompetente produktkonsulenter at komme tættest muligt på kunden og dennes besætning, når der skal lægges en fælles foderstrategi.

- Når en besætning skal i gang med fodring uden medicinsk zink tager vi altid udgangspunkt i den aktuelle besætning og gennemgår vores ”tjekliste” med ejeren eller driftslederen. Derved kommer vi rundt om hele bedriften og dens udfordringer i forhold til at give grisen ”en sikker start”.

- Tjeklisten indeholder en række spørgsmål omkring løbeafdeling, drægtighedsstald, farestald, fra-vænningsproces og fravænningsstald, og resultatet afdækker, hvor de svageste led eller eventuelle indsatspunkter findes, slutter Brian Agerbo.

Hvad er VA-kundernes erfaringer ift. fodring uden brug af medicinsk zink? Læs mere nedenfor!

Griseproducent: God erfaring med blandingerne fra Vestjyllands Andel

5 års erfaring med zinkfri fravænning: Kvaliteten af den første blanding er afgørende