Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Vestjyllands Andel a.m.b.a.VA Energi & Hobby A/S

Senest opdateret 24.5.2018

 Vi er glade for din interesse for os og vores varer.

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Vestjyllands Andel a.m.b.a. og VA Energi & Hobby A/S (“vi”, “os”, “vores”) indsamler, benytter og videregiver dine personoplysninger.

Når du handler med Vestjyllands Andel a.m.b.a. eller VA Energi og Hobby A/S, vil informationer om dine ordrer blive opbevaret i en fælles database, hvor både Vestjyllands Andel a.m.b.a og VA Energi og Hobby A/S har adgang. Det selskab, der står anført på din ordrebekræftelse eller dine ekspeditionsbilag, er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Overordnet er Vestjyllands Andel a.m.b.a. dataansvarlig for oplysninger relateret til aftaler om grovvarer med erhverv for øje, mens VA Energi og Hobby A/S er dataansvarlig for oplysninger relateret til aftaler om øvrige varer.

Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandling af dine personoplysninger er blandt andet nødvendig for, at vi kan indgå og opfylde aftaler med dig, besvare dine henvendelser, sende dig nyhedsbreve (hvis du har samtykket hertil) og i forbindelse med udstedelsen af recepter.

 1 KONTAKTOPLYSNINGER

Vi er dataansvarlige efter persondataloven og den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, kan du kontakte de dataansvarlige på:

Vestjyllands Andel a.m.b.a.

Vester Kær 16

6950 Ringkøbing

Danmark

E-mail: vja@vja.dk

Telefon: + 45 97 32 10 11

 

VA Energi & Hobby A/S

Mønstedvej 13

7440 Karup J

Danmark

E-mail: energioghobby@vja.dk

Telefon: +45 86 66 12 44

 

 2 INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, som fremgår af afsnit 3 nedenfor.

Vi indsamler de personoplysninger, som du giver os, herunder eksempelvis kontaktoplysninger, ordrehistorik mv.

Vi indsamler desuden nedenstående personoplysninger fra de anførte tredjeparter:

Typen af personoplysninger

Tredjeparter

Oplysninger om dine besætninger, kreaturer og flytninger af svin.

Miljø- og Fødevarestyrelsen. Klik på link til offentligt register her.

Oplysninger om markdata og jordbrugskontrol.

Landbrugsstyrelsen. Klik på link til offentligt register her.

Tro og love erklæring om økologi.

Landbrugsstyrelsen.

Din kreditvurdering.

RKI Experian A/S. Klik på link til offentligt register her.

Debitor Registret A/S. Klik på link til offentligt register her.

Oplysninger om dyrelægerecepter, der er udskrevet til dig.

Den dyrlæge, som du har anvendt.

 • Derudover indsamler vi automatisk visse personoplysninger om din brug af vores hjemmeside, herunder IP-adresser, browsertype og hvilke sider, du har besøgt.

3 ANVENDELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi anvender alene dine personoplysninger til følgende formål:

 1. for at opfylde vores aftale med dig, herunder for at levere de varer og den service, som du har bedt om,

 2. for at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale, og andre nyheder om vores varer, herunder via e-mail, hvis du har givet samtykke til sådan markedsføring, og

 3. for at overholde vores juridiske forpligtelser og for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav.

4 OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi kan i det omfang det er nødvendigt eller relevant overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 1. Serviceudbydere, herunder hosting-udbydere samt tredjeparter som yder IT-support, pensions-, forsikrings- og advokatselskaber og reklamebureauer;

 2. Samhandelspartnere, herunder certificeringsorganer.

 3. Offentlige myndigheder, herunder Lægemiddelstyrelsen og Landbrugsstyrelsen;

 4. Fragtmænd.

  Du kan være sikker på, at overførsel af dine personoplysninger altid vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og under passende sikkerhedsforanstaltninger.

   

5 OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS

Nogle af de tredjeparter, som vi kan overføre dine personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS.

Når vi overfører dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, som ikke har et tilstrækkelige databeskyttelsesniveau efter databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. Overførsler vil alene ske på basis af Europa-Kommissionens standardkontrakter eller ’EU-US Privacy Shield’-certificering (kun relevant i forhold til USA). Hvis du ønsker yderligere information om, hvordan dine personoplysninger beskyttes, er du velkommen til at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne i afsnit 1.

 

6 RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt for:

 1. at indgå eller opfylde en kontrakt indgået med dig, herunder for at levere de varer og den service, som du har bedt om samt håndtere dine betalinger og forespørgsler;

 2. at overholde vores retlige forpligtelser, herunder i forbindelse med regnskabsaflæggelse og bogføring;

 3. at forfølge vores legitime interesse i at besvare din henvendelse;

Vi vil også behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke hertil, eksempelvis for at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale, og andre nyheder om vores varer.

 

7 BESKYTTELSE OG OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller offentliggørelse.

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive opbevaret som anført herunder:

Typen af personoplysninger

Opbevaringsperiode

Personoplysninger modtaget med henblik på indgåelse og opfyldelse af en aftale med jer.

Så længe så længe I er andelshavere/har en kundekonto ved os, eller så længe opbevaring er påkrævet ved lov (eksempelvis for at overholde kravene i bogføringsloven).

Personoplysninger modtaget med henblik på udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

Indtil dit samtykke tilbagekaldes eller ikke har været anvendt af os i 1 år.

Personoplysninger modtaget i forbindelse med anden korrespondance så som produktforespørgsler mv.

Indtil din henvendelse er færdigbehandlet, og der ikke er grund til at tro, at der vil være behov for yderligere korrespondance.

Personoplysninger modtaget i forbindelse med udarbejdelse af recepter.

Så længe opbevaring er påkrævet ved lov, hvilket på tidspunktet for udarbejdelsen af denne persondatapolitik er 5 år fra receptens udstedelse.

8 INDSIGT I OG KORREKTION AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Under visse forudsætninger har du følgende rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen:

 1. retten til at modtage en kopi af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig og til at videregive denne kopi til en anden dataansvarlig,

 2. retten til at få slettet, opdateret eller berigtiget de personoplysninger som vi har indsamlet om dig,

 3. retten til at begrænse behandlingen af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig,

 4. retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig,

 5. retten til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, og

 6. retten til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9 ÆNDRINGER TIL DENNE PERSONDATAPOLITIK

Væsentlige ændringer til denne persondatapolitik vil blive meddelt dig via e-mail og på vores hjemmeside.

KONTAKT OS PÅ MAIL ELLER RING..

Send os en mail

Send os en mail

Ring til os

Ring 9736 6444

Følg os på de sociale medier