HorseLux hestefoder

- Hestefoder af højeste kvalitet til en fornuftig pris!

Målsætningen for HorseLux hestefoder er at tilbyde en foderserie i højeste kvalitet og til en fornuftig pris. HorseLux foderserien udvikles og opdateres løbende bl.a. udfra de sidste nye NRC-normer.

HorseLux udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. I de forskellige blandinger i HorseLux, er der lagt stor vægt på at sammensætte et velafbalanceret hestefoder.

Vi anbefaler, at HorseLux og andet krybbefoder, altid anvendes sammen med et godt grovfoder! Vores vejledninger til tildeling af grovfoder til hest og pony er:

  • min. 1,2 kg hø pr. 100 kg hest pr. dag
  • dvs. en 400 kg hest bør min. have 5,0 kg hø pr. dag
  • min. 1,7 kg wrap pr. 100 kg hest pr. dag
  • dvs. en 400 kg hest bør min. have 7,0 kg wrap pr. dag

Se vores nye brochure her

Vi tilbyder gratis foderrådgivning til alle vores HorseLux kunder